Contact Details

Institutul de Filosofie şi Psihologie ''Constantin Rădulescu-Motru'' al Academiei Române
Colectivul de Istorie a filosofiei româneşti
Casa Academiei
Calea 13 Septembrie nr. 13
Sector 5
Bucureşti
Cod 050711
Telefon: 021-4105659