Filosofie românească

View   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Logica lui Hermes - un model de logică speculativă 23 Feb : 14:02 Ştefan-Dominic Georgescu 228.19 kB 938 Not rated
Rostul cuvântului în logica lui Hermes 23 Feb : 14:03 Titus Lates 254.96 kB 963 Not rated
Constituirea fenomenală a dimensiunii existenţei 07 Apr : 07:53 Viorel Cernica 530.26 kB 1299 Not rated
Despre un sens hermeneutic al Convorbirilor cu Cioran 13 Apr : 08:25 Viorel Cernica 142.33 kB 1534 Not rated
Forma filosofică a teoriei datului recesiv 13 Apr : 08:33 Viorel Cernica 271.49 kB 1538 Not rated
Aspectul metodologic şi chipul întâmplării în gândirea românească a fiinţei. Explorare hermeneutică 13 Apr : 08:49 Ioan Drăgoi 524.87 kB 1857 Not rated
Petre Botezatu: complementaritate şi eterogenitate între spaţiu şi timp 08 Jan : 18:28 Teodor Dima 580.84 kB 882 Not rated
Timp şi temporalitate în scrierile de tinereţe ale lui Emil Cioran 08 Jan : 18:34 Marin Diaconu 601.33 kB 843 Not rated
Philosophia perennis versus ingenium perenne. Istoricitatea filosofiei româneşti 08 Jan : 18:35 Constantin Aslam 631.61 kB 2576 Not rated
Timp şi eternitate în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago de Dimitrie Cantemir 08 Jan : 18:36 Dragoş Popescu 642.46 kB 1443 Not rated
Lumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui Mihai Dr 08 Jan : 18:37 Ionuţ Isac 649.09 kB 1599 Not rated
Fiinţa şi timpul ei la Constantin Noica 08 Jan : 18:38 Claudiu Baciu 592.27 kB 1173 Not rated
Cioran: între căderea în timp şi căderea în temporal 08 Jan : 18:39 Ion Dur 759.48 kB 1066 Not rated
Fiinţă, istoricitate şi hegemonie în Schimbarea la faţă a României 08 Jan : 18:39 Horia Pătraşcu 597.16 kB 899 Not rated
Realitate temporală şi fiinţă fictivă la I.D. Gherea 08 Jan : 18:40 Viorel Cernica 610.66 kB 994 Not rated
Câtă aparenţă, tot atâta realitate: Petrovici şi domniţa la ananghie 06 Jan : 10:19 Mona Mamulea 789.44 kB 869 Not rated
Transcendenţa în fenomenologia husserliană şi în metafizica blagiană 06 Jan : 10:20 Viorel Cernica 1.08 MB 882 Not rated
"Aievea" la începuturile ontologiei în limba română: momentul Bărnuţiu 06 Jan : 10:21 Titus Lates 1.06 MB 698 Not rated
Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu 06 Jan : 10:22 Mihai Popa 1018.13 kB 1030 Not rated
Fiinţă şi Existenţă în Cursul de metafizică din 1936–1937 al lui Nae Ionescu 06 Jan : 10:30 Dragoş Popescu 1.44 MB 785 Not rated
O voce care nu a fost auzită: Lucian Blaga şi reorientarea istorică a filosofiei ştiinţei 19 Jan : 18:14 Mircea Flonta 523.88 kB 617 Not rated
Lucian Blaga despre rolul metodologic al analogiei în formarea conceptelor 19 Jan : 18:16 Ioan Biriş 483.25 kB 643 Not rated
Critica făcută de Stăniloae teoriei lui Blaga despre cunoaşterea prin revelaţie 19 Jan : 18:16 Constantin Stoenescu 510.14 kB 636 Not rated
Realitatea se întoarce: O presupoziţie a lui Blaga despre raportul cunoaştere–realitate 19 Jan : 18:17 Mona Mamulea 643.23 kB 653 Not rated
Despre ce înseamnă a traduce filosofia lui Blaga în germană. Mărturia unui traducător a 19 Jan : 18:18 Rainer Schubert 518.56 kB 745 Not rated
Antinomii metodologice în epistemologie 19 Jan : 18:20 Teodor Dima 449.56 kB 623 Not rated
Categorie, concept intercultural şi experienţă filosofică 19 Jan : 18:21 Viorel Cernica 483.67 kB 638 Not rated
Iosipos Moesiodax – un dascăl din secolul al XVIII-lea și concepția sa privind cunoașterea 28 Feb : 13:27 Dragoș Popescu 1.37 MB 954 Not rated
Negativitatea judecății. Schița unei interpretări și două aplicații (Constantin Noica, Mircea Floria 28 Feb : 13:28 Viorel Cernica 234.37 kB 665 Not rated
Yoga între magic și mistic. Reflecție hermeneutică și experiență religioasă la primul Eliade 28 Feb : 13:29 Liviu Bordaș 497.59 kB 924 Not rated
Istoria filosofiei româneşti în anul 2015 28 Feb : 13:31 Titus Lates 169.01 kB 530 Not rated
Gândire dogmatică și gândire funcțională la Lucian Blaga 27 Feb : 12:44 Claudiu Baciu 241.89 kB 268 Not rated
Prejudecăți comune și judecăți filosofice privind transcendența 27 Feb : 12:45 Viorel Cernica 336.78 kB 311 Not rated
Idei și concepții filosofice în epoca slavonă 27 Feb : 12:46 Dragoș Popescu 387.69 kB 364 Not rated
Prejudecățile și „experiența rațională” 04 Jun : 16:37 Viorel Cernica 195.63 kB 175 Not rated
Analogia ca formă a gândirii naturale din intelect, rațiune și speculațiune 04 Jun : 16:38 Ioan Biriș 227.29 kB 223 Not rated
Logica intelectului, logica rațiunii și logica speculațiunii 04 Jun : 16:39 Marius Dobre 208.88 kB 226 Not rated
Reflexii metafizice, I 04 Jun : 16:41 Dumitru Isac 184.39 kB 204 Not rated
Facultatile mintii si facultatile gandirii 21 Aug : 14:21 Mona Mamulea 241.94 kB 164 Not rated
Elemente de metafizică: ce înțelegea Rădulescu-Motru prin „conștiință”? 19 Feb : 11:30 Mona Mamulea 253.97 kB 182 Not rated
Datul nemijlocit și circularitatea pre-judicativă 19 Feb : 11:31 Viorel Cernica 229.73 kB 168 Not rated
33781 download(s) from 41 files
Return to Category List

Go to page   <<