Bibliografii tematice

View   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Constantin Noica : o bibliografie a exegezei 10 Jul : 15:10 Titus Lates 374.9 kB 4330 Not rated
Mircea Florian: o bibliografie a exegezei 26 Nov : 12:58 Titus Lates 342.6 kB 4014 Not rated
Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei 11 Dec : 11:30 Titus Lates 238.07 kB 2073 Not rated
Mircea Vulcănescu - o bibliografie a exegezei 06 Dec : 17:29 Titus Lates 619.14 kB 4226 Not rated
Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere 08 Jan : 18:43 Titus Lates 480.69 kB 4435 Not rated
Ontologia filosofilor români: repere bibliografice 06 Jan : 10:27 Titus Lates 1.72 MB 2481 Not rated
Monografii, volume colective şi antologii dedicate filosofiei lui Lucian Blaga 19 Jan : 18:19 Titus Lates 449.69 kB 1548 Not rated
Teorii și categorii ale cunoașterii în filosofia românească 28 Feb : 13:30 Titus Lates 250.17 kB 2509 Not rated
Ipostaze ale transcendenței și transcendentalului - Bibliografie 27 Feb : 12:48 Titus Lates 351.65 kB 872 Not rated
Despre intelect, rațiune și speculațiune înb filosofia românească. Mică antologie cu sublinieri 04 Jun : 16:42 Titus Lates 278.64 kB 1006 Not rated
Prefaceri ale conștiinței în opera filosofilor români. Câteva provocări 19 Feb : 11:32 Titus Lates 239.81 kB 406 Not rated
Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească 03 Feb : 15:53 Titus Lates 203.3 kB 164 Not rated
28064 download(s) from 12 files
Return to Category List