Bibliografii tematice

View   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Constantin Noica : o bibliografie a exegezei 10 Jul : 18:10 Titus Lates 374.9 kB 3815 Not rated
Mircea Florian: o bibliografie a exegezei 26 Nov : 14:58 Titus Lates 342.6 kB 3678 Not rated
Petre Botezatu, o bibliografie a exegezei 11 Dec : 13:30 Titus Lates 238.07 kB 1841 Not rated
Mircea Vulcănescu - o bibliografie a exegezei 06 Dec : 19:29 Titus Lates 619.14 kB 3800 Not rated
Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere 08 Jan : 20:43 Titus Lates 480.69 kB 3906 Not rated
Ontologia filosofilor români: repere bibliografice 06 Jan : 12:27 Titus Lates 1.72 MB 2079 Not rated
Monografii, volume colective şi antologii dedicate filosofiei lui Lucian Blaga 19 Jan : 20:19 Titus Lates 449.69 kB 1139 Not rated
Teorii și categorii ale cunoașterii în filosofia românească 28 Feb : 15:30 Titus Lates 250.17 kB 1829 Not rated
Ipostaze ale transcendenței și transcendentalului - Bibliografie 27 Feb : 14:48 Titus Lates 351.65 kB 478 Not rated
Despre intelect, rațiune și speculațiune înb filosofia românească. Mică antologie cu sublinieri 04 Jun : 19:42 Titus Lates 278.64 kB 325 Not rated
Prefaceri ale conștiinței în opera filosofilor români. Câteva provocări 19 Feb : 13:32 Titus Lates 239.81 kB 91 Not rated
22981 download(s) from 11 files
Return to Category List