Filosofie românească

View   Order by   Sort  
Name Date Author Size DL's Rating Get
Titu Maiorescu: de la relaţia conceptuală la relaţia culturală 09 Jul : 10:58 Mona Mamulea 190.2 kB 1725 Not rated
Perspectiva funcţionalistă a ontologiei lui Noica 09 Jul : 11:29 Claudiu Baciu 167.21 kB 1081 Not rated
Asupra filosofiei lui Mircea Vulcanescu: interpretare meonotologică 09 Jul : 11:30 Viorel Cernica 189.64 kB 1584 Not rated
Amânarea, variantă românească a indoileii carteziene 09 Jul : 11:33 Teodor Dima 107.19 kB 2020 Not rated
Introducere în sapienţa zamolxiană 09 Jul : 11:36 Ion Pogorilovschi 222.22 kB 1905 Not rated
A.D. Xenopol. Istoric şi filosof al istoriei 09 Jul : 11:37 Mihai Popa 144.08 kB 2336 Not rated
Structura conceptului de devenire întru fiinţă 09 Jul : 11:37 Dragoş Popescu 249.72 kB 1762 Not rated
Intelect, raţiune şi speculaţiune la Nae Ionescu 09 Jul : 11:38 Alexandru Surdu 61.65 kB 2016 Not rated
Note metodologice asupra istoriei filosofiei româneşti 09 Jul : 12:44 Viorel Cernica 194.8 kB 1535 Not rated
Paradigme metodologice în istoria filosofiei româneşti 09 Jul : 12:44 Mona Mamulea 219.62 kB 2272 Not rated
Elemente pentru o filosofie a culturii la Constantin Noica 09 Jul : 21:44 Dragoş Popescu 338.49 kB 2846 Not rated
Principiul de construcţie a ipotezei personalismului energetic 09 Jul : 21:46 Viorel Cernica 284.6 kB 2520 Not rated
Expresie şi scepticism la Emil Cioran 09 Jul : 21:46 Marius Dobre 253.67 kB 1781 Not rated
Stilul şi raportul specific-universal la Edgar Papu 09 Jul : 21:47 Mona Mamulea 225 kB 1617 Not rated
Fenomen şi fiinţă sau despre înţelesul fenomenologic al ontologiei lui Noica 10 Jul : 15:06 Claudiu Baciu 302.6 kB 1401 Not rated
Modelul ontologic noician. Sensuri, aplicaţii, aporii 10 Jul : 15:07 Viorel Cernica 393.32 kB 1725 Not rated
O logică a individualului care dă sens generalului 10 Jul : 15:08 Teodor Dima 350.08 kB 2319 Not rated
Optimism vs. pesimism. Noica şi Cioran 10 Jul : 15:09 Marius Dobre 261.1 kB 3578 Not rated
Rostirea românească - un individual cu înzestrare ontologică 10 Jul : 15:09 Gheorghiţă Geană 273.97 kB 2877 Not rated
Constantin Noica, acatholia şi teoria artei cinematografice 10 Jul : 15:10 Mona Mamulea 415.95 kB 2673 Not rated
Categorii tradiţionale şi categorii ale elementului la Constantin Noica 10 Jul : 15:11 Dragoş Popescu 400.49 kB 1942 Not rated
Sistemul rostirii filosofice româneşti 10 Jul : 15:11 Alexandru Surdu 158.08 kB 1881 Not rated
Noica şi etica 10 Jul : 15:12 Sorin Vieru 187.87 kB 1666 Not rated
Este ontologia devenirii întru fiinţă aservită unui crez naţionalist? Filosofie şi politică la Const 10 Jul : 15:13 Mircea Flonta 335.8 kB 1716 Not rated
Problema eticii în filosofia lui Noica 10 Jul : 15:15 Ion Dur 325.36 kB 1307 Not rated
Noica despre certitudinea sensibilă în Fenomenologia spiritului 10 Jul : 15:22 Dominic Georgescu 182.11 kB 1850 Not rated
Fides et ratio: Mircea Florian şi smerenia raţiunii 26 Nov : 12:55 Mona Mamulea 328.76 kB 1526 Not rated
Exclusivismul metodologic ca înstrăinare a spiritului critic 26 Nov : 12:57 Gheorghiţă Geană 374.24 kB 2361 Not rated
Dialectică, contradicţie şi recesivitate la Mircea Florian 26 Nov : 13:00 Dragoş Popescu 351.89 kB 1694 Not rated
Mitologia locului incert, diavolul şi cele două moduri de situare în cultură 26 Nov : 13:17 Mona Mamulea 603.54 kB 2499 Not rated
Particularul şi universalul sau dilemele Şcolii lui Maiorescu 01 Dec : 15:26 Mona Mamulea 399.03 kB 1589 Not rated
Metamorfoza logicii lui Maiorescu 01 Dec : 15:38 Alexandru Surdu 345.23 kB 1611 Not rated
Influenţe buddhiste în gândirea lui Emil Cioran 01 Dec : 15:39 Dragoş Popescu 269.29 kB 1614 Not rated
Gheara leului, sau pulpana boierului? 01 Dec : 16:21 Gheorghiţă Geană 458.93 kB 1951 Not rated
Pagini din zonele răzvrătite ale firii 05 Dec : 11:46 Mona Mamulea 619.87 kB 1292 Not rated
Mircea Vulcănescu, Emil Cioran şi Constantin Noica despre prezenţa spiritului românesc în istorie 07 Dec : 19:00 Dragoş Popescu 573.49 kB 1076 Not rated
Fenomenologia dorului la Constantin Noica 07 Dec : 19:01 Claudiu Baciu 567 kB 1026 Not rated
Gândirea ca proces şi principiul formator în logica lui Hermes 07 Dec : 19:01 Cezar Roşu 643.4 kB 1180 Not rated
Ce „rost” mai au principiile logicii? 07 Dec : 19:02 Teodor Dima 551.46 kB 1321 Not rated
27 de trepte ale realului: un sistem integral al categoriilor 07 Dec : 19:03 Ştefan-Dominic Georgescu 532.23 kB 1180 Not rated
Constantin Noica - publicist. Câteva repere 21 Feb : 15:52 Marin Diaconu 106.88 kB 1727 Not rated
Filosofia lui Descartes în interpretarea lui Constantin Noica 21 Feb : 15:59 Dragoş Popescu 573.63 kB 2560 Not rated
Emil Cioran: lecturi din tinereţe 21 Feb : 16:08 Titus Lates 354.48 kB 2589 Not rated
Metode de filosofare şi proiecte culturale. Maiorescianismul astăzi 21 Feb : 16:15 Viorel Cernica 320.96 kB 1581 Not rated
Religion, Ecumenism and Cultural Identity: A Romanian Controversy of Modern Period 11 Mar : 15:08 Mona Mamulea 589.77 kB 905 Not rated
"Ispita" lui Mircea Vulcănescu sau căutarea de sine între identitate şi alteritate 06 Dec : 17:41 Roberto Merlo 716.63 kB 4010 Not rated
"Ce-ar fi dacă?" Mitologia ca "teorie de fond" pentru experimentul de gândire 06 Dec : 17:50 Mona Mamulea 606.04 kB 5792 Not rated
La început a fost povestea. Despre funcţia cognitivă a naraţiunii în mitologie şi ştiinţă 23 Feb : 13:59 Mona Mamulea 279.51 kB 835 Not rated
Rostire şi fiinţă la Constantin Noica 23 Feb : 14:01 Claudiu Baciu 244.03 kB 882 Not rated
Element şi mediu în filosofia lui Constantin Noica 23 Feb : 14:02 Dragoş Popescu 286 kB 875 Not rated
95611 download(s) from 50 files
Return to Category List

Go to page       >>