Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. V


 
Studii de istorie a filosofiei româneşti, V. Centenar Constantin Noica
coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 632 p.
ISBN: 973-27-1354-2

CUPRINS


Notă asupra ediţiei 7

Filosofia culturii

 • Alexandru Surdu, Sistemul rostirii filosofice româneşti pdf2.pngText
 • Gheorghiţă Geană, Rostirea românească: un individual cu înzestrare ontologică pdf2.pngText
 • Ioan N. Roşca, Modelul cultural european în concepţia lui Constantin Noica 
 • Constantin Aslam, Perspectiva filosofică asupra culturii în scrierile noiciene timpurii
 • Ionuţ Isac, Reconstrucţia filosofică a culturii româneşti
 • Georgeta Marghescu, Constantin Noica şi modelul culturii europene
 • Maria Cornelia Bârliba, Comunicare şi cuminecare în contextul rostirii româneşti
 • A.I. Brumaru, „Memoriul către Cel de Sus” şi rostirea filosofică românească 
Ontologie
 • Alexandru Boboc, Ideea „devenirii întru fiinţă” în contextul ontologiilor contemporane
 • Mircea Flonta, Este ontologia devenirii întru fiinţă aservită unui crez naţionalist? Filosofie şi politică la Constantin Noica pdf2.pngText
 • Marin Diaconu, Despre modelul ontologic românesc al lui Constantin Noica 
 • Paul Sandu, Ontologia noiciană şi metafizica tradiţională
 • Dragoş Popescu, Categorii tradiţionale şi categorii ale elementului la Constantin Noica pdf2.pngText
 • Claudiu Baciu, Fenomen şi fiinţă sau despre înţelesul fenomenologic al ontologiei lui Noica pdf2.pngText
 • Laura Pamfil, Conceptul fiinţei la Noica şi Heidegger
 • Andrei-Dragoş Giulea, Ontologia transcendentală a lui Noica şi proiectul unei sinteze între filosofia greacă şi cea germană
 • Viorel Cernica, Modelul ontologic noician: sensuri, aplicaţii, aporii pdf2.pngText
Logică
 • Teodor Dima, O logică a individualului care dă sens generalului pdf2.pngText
 • Petru Ioan, Noica şi idealul de reformă „filosofică” a logicii formale
 • Ioan Biriş, Conceptele hermeneutice şi logica lui Hermes
 • Florea Lucaci, Determinaţiile – premisa unei posibile „logici a creaţiei”?
Problema noului în cunoaştere
 • Constantin Stoenescu, „Cum e cu putinţă ceva nou” şi problema empirismului
 • Sorin Lavric, Meditaţii asupra Schiţei pentru istoria lui „Cum e cu putinţă ceva nou”
 • Ion Vezeanu, Problematica noului la Constantin Noica
 • Ana Petrache, Modelul ontologic şi modelul cunoaşterii ştiinţifice
Hermeneutică istorico-filosofică
 • Rodica Croitoru, Ideea kantiană de tehnică a naturii în interpretarea lui Constantin Noica
 • Sorin Vieru, Noica şi etica pdf2.pngText
 • Alexander Baumgarten, Structura generativă a ipotezelor dialogului Parmenide pornind de la o interpretare a lui Constantin Noica
 • Angela Botez, Constantin Noica despre Lucian Blaga: Interpretări textuale: 1934–1987
 • Anton Adămuţ, Noica şi diavolul – expresia lumii blocate
 • Şerban N. Nicolau, Temeiul categoriilor aristotelice în interpretarea lui Constantin Noica
 • Ştefan-Dominic Georgescu, Noica despre certitudinea sensibilă în Fenomenologia spiritului pdf2.pngText
 • Ion Dur, Problema eticii în filosofia lui Noica
 • Mihai Popa, A.D. Xenopol în perspectiva celor două „măsuri” noiciene ale filosofiei
 • Marius Dobre, Optimism vs. pesimism: Noica şi Cioran pdf2.pngText
 • Mircea Itu, Conceptul de „spirit” la Constantin Noica şi Mircea Eliade
 • Mona Mamulea, Constantin Noica, acatholia şi teoria artei cinematografice pdf2.pngText integral
Constantin Noica. O bibliografie a exegezei ( Titus Lates) pdf2.pngText