Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. VI


EnglishEn.flag.png 
Studii de istorie a filosofiei româneşti, VI
coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 330 p.
ISSN: 2065-4405 

CUPRINS   


Argument    7  

Mircea Florian (1888–1960)
 • Viorel Cernica, Forma filosofică a teoriei datului recesiv pdf2.pngText
 • Angela Botez, Mircea Florian – realism şi relativism  
 • Ilie Pintea, Conceptul de filosofie în opera lui Mircea Florian  
 • Constantin Aslam, Mircea Florian în contextul filosofiei interbelice  
 • Constantin Stoenescu, Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian   
 • Mihaela  Pop,  Frumosul  ca  relaţie  sau  actualitatea  gândirii  estetice  a  lui  Mircea Florian  
 • Mihai Popa, Semnificaţia istorică a recesivităţii timpului în raport cu eternitatea la Mircea Florian  
 • Dragoş Popescu, Dialectică, contradicţie şi recesivitate la M. Florian  pdf2.pngText
 • Mihai D. Vasile, Cele două transcendenţe în metafizica lui Mircea Florian - text retras
 • Mona Mamulea, „Fides et ratio”: Mircea Florian şi smerenia raţiunii   pdf2.pngText
 • Mircea Florian: o bibliografie a exegezei ( Titus Lates)   pdf2.pngText
Studii şi eseuri
 • Alexandru Surdu, Rezumat de istorie a filosofiei româneşti    
 • Maria Michiduţă, Ştefan Lupaşcu şi paradigma filosofică postmodernă    
 • Paul-Gabriel Sandu, „În primă instanţă şi cel mai adesea”. Dinamica existenţială a Dasein-ului şi tensiunea holomerului   
 • Romina Surugiu, Influenţa lui Nae Ionescu asupra filosofiei lui Noica   
 • Adrian  Mircea  Dobre,  Rolul  culturii  în  constituirea  conceptului  de  „românism”  la  C. Rădulescu-Motru   
 • Gheorghiţă Geană, Exclusivismul metodologic ca înstrăinare a spiritului critic   pdf2.pngText
Portrete
 • Marin Diaconu, A. Axelrad – important popularizator al filosofiei   
 • Ionel Popa, Constantin Galeriu: o antropologie creştină   
 • Constantin Stroe, Petre Dulfu: o abordare etică la sfârşit de secol XIX     
Restituiri
 • Ion Pogorilovschi, Noica în câmpul cuvintelor intraductibile: miza limbii române  
 • Ion Pogorilovschi, Căutarea arheilor – recurs final al gândirii lui Petre Botezatu şi Constantin Noica (Precizări, comentarii, note: Teodor Dima)    
 • Titus Lates, In memoriam: Ion Pogorilovschi   
Semnal