Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. VII (Supliment)


 EnglishEn.flag.png
Studii de istorie a filosofiei româneşti, VII
(Supliment: Simpozionul Naţional Constantin Noica, ediţia a II-a, „Bucuriile simple”, Arad, 9–10 septembrie 2010)
coord. Alexandru Surdu, Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea, Doru Sinaci
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 194 p.
ISSN: 2065-44-05
 

CUPRINS  

 • Simpozionul  Naţional  Constantin  Noica,  ediţia  a  II-a,  „Bucuriile  simple” (prezentare de Doru Sinaci
 • Alexandru Surdu, Bucuriile simple şi cele şapte păcate 
 • Teodor Dima, Empatia – un procedeu integrant de interpretare în logica lui Hermes 
 • Marin Aiftincă, Noica, despre fiinţă în cultura românească  
 • Viorel Cernica, Tehnici hermeneutice noiciene 
 • Marin Diaconu, Constantin Noica – publicist. Câteva repere  pdf2.pngText
 • Mihai D. Vasile, Despre virtuţi şi păcat. Cu Sergiu Al-George şi Constantin Noica 
 • Ioan Biriş, Constantin Noica şi metoda matematică 
 • Anton Adămuţ, Constantin Noica: Despre dubla imposibilă judecată etică 
 • Mircea Lăzărescu, Ontologia lui Noica în perspectiva ştiinţei şi a încercărilor contemporane de regândire a ontologiei 
 • Florea Lucaci, Bucuriile simple sau asumarea unei gândiri hermeneutice  
 • Maria Sinaci, Mathesis – pledoarie pentru simplificarea vieţii 
 • Mihai Popa, Timp şi creaţie la Constantin Noica 
 • Claudiu  Baciu, Fenomenologia  spiritului în interpretarea lui  Constantin Noica 
 • Mona Mamulea, Mitologia locului incert, diavolul şi cele două moduri de situare în cultură  pdf2.pngText
 • Marius Dobre, Constantin Noica despre Europa şi comunism în faţa provocării lui Emil Cioran 
 • Dragoş Popescu, Filosofia lui Descartes în interpretarea lui Constantin Noica  pdf2.pngText
 • Ştefan-Dominic Georgescu, Ideea deducţiei categoriilor la Noica şi Hegel 
 • Cătălin Bobb, Noica despre „interpretare” sau despre verbul ce pune în acţiune gândirea 
 • Şerban  N.  Nicolau, Interogativitatea  ca  temei  al  categoriilor  aristotelice  la Constantin Noica 
 • Cezar Roşu, Constantin Noica: Principiile logicii şi legile fizicii