Studii de istorie a filosofiei româneşti, VII


 EnglishEn.flag.png
Studii de istorie a filosofiei româneşti, VII
coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 244 p.
ISSN: 2065-44-05

CUPRINS 


I. Centenar Emil Cioran (1911–2011)
 • Viorel Cernica, Despre un sens hermeneutic al Convorbirilor cu Cioran pdf2.pngText
 • Constantin Stoenescu, Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism 
 • Horia  Pătraşcu,  Lirismul  metafizic.  Teoria  şi  clasificarea  emoţiilor  în  Pe  culmile disperării 
 • Mihai Popa, „Timpul cel lung” şi amăgirea istoriei la Emil Cioran 
 • Marius Dobre, Emil Cioran despre femeie şi dragoste 
 • Dragoş Popescu, Influenţe buddhiste în gândirea lui Emil Cioran: Despre neajunsul de a te fi născut  pdf2.pngText
 • Marin Diaconu, Despre corespondenţa lui Emil Cioran 
 • Titus Lates, Emil Cioran: lecturi din tinereţe (1926–1947)  pdf2.pngText
Anexă
 • Marius Dobre, Câteva impresii de călătorie.La Paris, după Cioran (iulie 2011) 
II. Titu Maiorescu: 170 de ani de la naştere (1840–1917)
 • Alexandru Surdu, Metamorfoza logicii lui Maiorescu  pdf2.pngText
 • Constantin Aslam, Critica criticismului maiorescian în gândirea interbelică 
 • Viorel Cernica, Metode de filosofare şi proiecte culturale. Maiorescianismul astăzi  pdf2.pngText
 • Gheorghiţă Geană, Gheara leului, sau pulpana boierului? pdf2.pngText
 • Mona Mamulea,  Particularul  şi  universalul  sau  dilemele  Şcolii  lui  Maiorescu. Câteva consideraţii istorice  pdf2.pngText
III. Studii
 • Vasile  Muscă,  Triumful  kantianismului  în  Şcoala  românească  de  la  Sfântul  Sava  a lui Gheorghe Lazăr 
 • Mihai D. Vasile, Reconstrucţia categorială a metafizicii la Mircea Florian 
 • Mihail M. Ungheanu, Mister şi sacru la Lucian Blaga. O lectură hermeneutică 
 • Cornel-Florin  Moraru,  Timp,  destin  şi  vocaţie:  reconstrucţia  concepţiei  lui Constantin Rădulescu-Motru despre destin 
 • Vicenţiu Mirea, Cunoaşterea creatoare sau cunoaşterea spornică la Lucian Blaga 
Semnal
 • Lucrări de filosofie românească – 2010 (rubrică realizată de Titus Latespdf2.pngText