Pagini despre sufletul românesc


sncn2.jpgSimpozionul Naţional Constantin Noica, ed.a III-a, Pagini despre sufletul românesc, Iaşi, 5–6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 296 p.
ISSN: 2247-7853


CUPRINS  

Lucrările Simpozionului Naţional Constantin Noica, ediţia a III-a, „Pagini despre sufletul românesc” (prezentare de Victor Emanuel Gica)    9
DORU TOMPEA, Constantin Noica: De la lumea lucrurilor la fiinţa istorică   13
ALEXANDRU SURDU, A sufletului românesc cinstire  25
TEODOR DIMA, Ce „rost” mai au principiile logicii?  30 pdf2.pngText
MIHAI BACIU, Cercul lui Noica   35
ŞTEFAN AFLOROAEI, Ethos al vieţii şi fenomenologie  42
ANTON ADĂMUŢ, Constantin Noica şi Camil Petrescu (Puncte de reper)  53
ION FILIPCIUC, Bizonii din grota celestă de la Păltiniş  64
MARIN  DIACONU,  Colaborarea  lui  Constantin  Noica  la  „Revista  de  referate  şi recenzii”  69
MIHAI D. VASILE, Universalul sufletului românesc la Constantin Noica  74
MIRCEA LĂZĂRESCU, Ontologia lui Noica – între paradigma unului  multiplu şi cea a devenirii  80
NICOLAE GEORGESCU, De ce a devenit Lefter Popescu… lefter 84
FLOREA LUCACI, Sufletul românesc, o problemă deschisă a identităţii  89
IOAN BIRIŞ, De la individualitatea culturală la metodologia identităţii 105
ION DUR, Istorie şi „singurătate comunitară”  131
G.G. CONSTANDACHE, Tensiunea suflet–spirit şi educaţia la Noica  141
IOAN ALEXANDRU TOFAN, Cum se citeşte un text filosofic? Lectură şi gândire speculativă la Constantin Noica   149
CLAUDIU BACIU, Fenomenologia dorului la Constantin Noica  155 pdf2.pngText
DRAGOŞ POPESCU, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran şi Constantin Noica despre prezenţa spiritului românesc în istorie  161 pdf2.pngText
MARIUS DOBRE, Eternul ţăran român la judecata lui Noica şi Cioran 169
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, 27 de trepte ale realului: un sistem integral al categoriilor  175 pdf2.pngText
DOINA RIZEA, Un savant în armonie cu specificul naţional: Alexandru V. Boldur  179
ANIŞOARA SANDOVICI, În deschisul simplităţii umane  185
MIHAI POPA, Constantin Noica despre arta românească  193
TITUS  LATES,  Provocările  semioticii  şi  radiografia  artei  simbolizării  în  Scrisori despre logica lui Hermes  199
MARIAN NENCESCU, De la înţelepciune la gândirea gramaticalizată. Note despre „Cum gândeşte poporul român”, în interpretarea lui Noica   206
GEO  SĂVULESCU,  Ritm  în  trei  timpi  pentru  construcţia  fiinţei  şi  a  logicii  la Constantin Noica   214
VALICĂ MIHULEAC, Elemente de gândire antinomică în filosofia lui Constantin Noica  223
MIHAIL M. UNGHEANU, Despre originile teologico-filosofice ale problemei formei fără fond  239
ŞTEFANIA  ELENA  GUBAVU,  Magna  Mater  în  evoluţia  sufletului  românesc: câteva repere din perspectivă jungiană  251
ŞERBAN N. NICOLAU, Constantin Noica despre naşterea logicii   255
CEZAR ROŞU, Gândirea ca proces şi principiul formator în logica lui Hermes   261 pdf2.pngText
LIVIA BACIU, Constantin Noica – un hermeneut care a cercetat profunzimile limbii române  279 
MONA MAMULEA, Pagini din zonele răzvrătite ale firii  285 pdf2.pngText