Apel la contribuţii


Logo SIFR 8 copy mic.jpg

PENTRU VOLUMUL:


Studii de istorie a filosofiei româneşti
, XIII (2017): Ipostaze ale transcendenței

 REPERE BIBLIOGRAFICE
 • Constantin Rădulescu-Motru, Elemente de metafizică (1912, 1928)  
 • Nichifor Crainic, „Sensul teologic al frumosului” (1932)  
 • Lucian Blaga, Censura transcendentă (1934)  
 • Ion Petrovici, „Transcendentul şi cunoaşterea omenească” (1936)  
 • Constantin Noica, Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, Leibniz şi Kant (1936)  
 • P.P. Ionescu, „Transcendenţa moralei” (1938)  
 • Ştefan Lupaşcu, L’expérience microphysique et la pensée humaine [Experienţa microfizică şi gândirea umană](1940)  
 • Dumitru Isac, Cunoaştere şi transcendenţă (1943)  
 • Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei (1944)  
 • Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii (~1960)  
 • Constantin Micu-Stavilă, Descoperirea vieţii personale (~1960~)  
 • Petre Botezatu, „Idealismul transcendental şi cauzalitatea” (1982)  
 • Ilie Pârvu, „Raţionalitatea ştiinţei: imanentă sau transcendentă?” (Introducere în epistemologie, 1984)  
 • Alexandru Surdu, Filosofia pentadică [vol.] I: Problema transcendenţei (2007)  
 • Vasile Tonoiu, „Vizibilitate şi transcendenţă” (Vizibilitatea icoanei, 2011)  


Studiile vor conţine între 12 şi 16 pagini standard (1 pagină = 2000 de semne fără spaţii).


Pentru propunerea textelor, vă rugăm să trimiteţi pe adresa noastră de contact următoarele date:
 • titlul materialului pe care intenţionaţi să-l propuneţi şi un rezumat de cel mult 150 de cuvinte (însoţit de cuvinte-cheie), în care se va pune accent pe miza lucrării şi pe elementele de originalitate;
 • o scurtă prezentare a autorului, axată pe contribuţia sa ştiinţifică.

Data-limită de trimitere a propunerilor: 15 aprilie 2017.
Data-limită de trimitere a textelor: 15 mai 2017.

Materialele trimise spre publicare vor fi însoţite de un rezumat în limba engleză de cel mult 150 de cuvinte, de cuvinte-cheie şi de traducerea titlului în limba engleză.


ÎN ACCEPTATEA PRELIMINARĂ A MATERIALELOR SE VA ŢINE CONT DE URMĂTOARELE CONDIŢII ELEMENTARE:

 • Materialele trebuie să fie contribuţii originale şi inedite (nepublicate*);
 • Materialele trebuie să fie oneste. Autorul trebuie să recurgă la ghilimele şi trimiteri de câte ori citează sau utlizează ideile altui autor, dar nu se acceptă ca lucrarea sa fie constituită în bună măsură din citate;
 • Miza lucrării trebuie să fie expusă coerent, conceptele şi noţiunile utilizate - definite clar, iar stilul trebuie să fie limpede şi cursiv.

* Cerinţa se referă şi la publicaţiile online.


Pentru aspectele care ţin de redactarea propriu-zisă, vedeţi:
Reguli pentru autori

Despre modul în care se selectează şi se evaluează materialele trimise spre publicare în volumele din seria de Studii de istorie a filosofiei româneşti:
Criterii de selecţie şi evaluare a materialelor

Răsfoiţi seria de Studii de istorie a filosofiei româneşti