La început era Cuvântul


 sncn3.jpgSimpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a IV-a, La început era Cuvântul, Constanţa, 17–18 mai 2012, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 257 p.
ISSN: 2247-7853
CUPRINS  

Simpozionul  Naţional  Constantin  Noica,  ediţia  a  IV-a,  „La  început  era  Cuvântul”,
Constanţa 17–18 mai 2012 (prezentare de VICTOR EMANUEL GICA)  9
Î.P.S. TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, Cuvântul de deschidere a lucrărilor  11
ALEXANDRU SURDU, Întru obârşie era rostirea  14
VASILE NECHITA, Rostirea despre frumos şi frumuseţea sfinţeniei  6
NICOLAE GEORGESCU, Cuvânt, comunicare, punctuaţie. O aplicaţie noiciană  21
MONA MAMULEA, La început a fost povestea: Despre funcţia cognitivă
a naraţiunii în mitologie şi ştiinţă 35 pdf2.pngText
DRAGOŞ POPESCU, Element şi mediu în filosofia lui Constantin Noica 42 pdf2.pngText
MARIN DIACONU, Constantin Noica, plăsmuitor de termeni filosofici   55
CLAUDIU BACIU, Rostire şi fiinţă la Constantin Noica  61 pdf2.pngText
ION DUR, Arheologie a cuvintelor, cuminecare şi comunicare  67
MARIUS DOBRE, Semnificaţii ale limbajului filosofic românesc în dezbaterea lui Vulcănescu, Cioran şi Noica 79
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU,  Logica lui Hermes – un  model  de  logică speculativă  85 pdf2.pngText
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Constantin Noica. Cuvinte pentru „noua generaţie” 89
ADRIAN  MIRCEA  DOBRE,  Interacţiuni ale lui Constantin Noica cu  fenomenul politic şi cultural naţionalist din România interbelică  111
MIHAIL M. UNGHEANU,  Despre substratul teologic al  problemei libertăţii în modernitate  115
MIRCEA LĂZĂRESCU, Noica înţeleptul: de la temeiul rostirii la unica distribuire a Unului  126
FLOREA LUCACI, Cuvântul şi întemeierea onto-logică 133
ALEXANDRINA  DRAGOMIR,  Studiu asupra muzicalităţii limbajului filosofic al lui Constantin Noica 149
IOAN  BIRIŞ,  Puterea  cuvântului:  între comunicare şi comuniune.  Elemente de filosofia limbajului la Constantin Noica  156
ANTON ADĂMUŢ, Noica şi operatorul de smintire  169
NICOLAE V. DURĂ, Teologia şi Filosofia: convergenţe sau divergenţe ideatice? 175
TITUS LATES, Rostul cuvântului în logica lui Hermes  208 pdf2.pngText
MIHAI POPA,  Sinteza istorică prin prisma  raportului dintre devenire şi conţinut istoric la Constantin Noica şi Gh. I. Brătianu  715
ŞERBAN N. NICOLAU, Constantin Noica despre dreapta potrivire a numelor  221
CEZAR ROŞU, Logică şi ontologie la Constantin Noica  225
COSMA MITU, Simple introduceri la bunătatea timpului nostru  230
ADRIAN VASILE, Textele scripturistice în scrisul lui Noica  233
FLORIN DRĂGOI, Fiul risipitor şi Fratele după Jurnalul filosofic al lui Constantin Noica  238
ANASTASIA DUMITRU, Mioriţa ca des-tăinuire  243
DOINA RIZEA, Timpul lung în viziune noiciană  258