Studii de istorie a filosofiei româneşti, VIII


EnglishEn.flag.png
Contents    Abstracts   Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, VIII, Mircea Vulcănescu

coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 376 p.

ISSN: 2065-4405
ISBN 978-973-27-2236-7


CUPRINS 


MIRCEA  VULCĂNESCU: 1904–1952
 • Alexandru Surdu, Mircea Vulcănescu şi rostirea filosofică românească
 • Dragoş Popescu, Reflecţii  asupra  poziţiei  lui  Mircea  Vulcănescu  în  filosofia românească
 • Marin Diaconu, Mircea Vulcănescu: viziunea etică şi atitudinea morală
 • Roberto Merlo, „Ispita” lui Mircea Vulcănescu sau căutarea de sine între identitate şi alteritate pdf2.pngText
 • Ion Dur, Generaţia şi „spiritul timpului”
 • Mihai Popa, Dimensiunea „istorică” a existenţei româneşti la Mircea Vulcănescu, Gh. I. Brătianu şi Vasile Băncilă
 • Ioana Repciuc, Mircea Vulcănescu: o filosofie a religiozităţii populare
 • Remus Breazu, O reconstrucţie a ontologiei vulcănesciene
 • Cornel-Florin Moraru, Note pentru reconstrucţia conceptului „metafizic” de  logos la Mircea Vulcănescu
 • Ioan Drăgoi, Aspectul metodologic şi „chipul” întâmplării în gândirea românească a fiinţei. Explorare hermeneutică pdf2.pngText
 • Bogdan Rusu, Filosofia ca metafizică descriptivă
 • Lucian-Ştefan Dumitrescu, Mircea Vulcănescu şi sociologia modernităţii
 • Silvia Giurgiu, Analitica şi dialectica suveranităţii la Mircea Vulcănescu
 • Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu şi satul românesc interbelic
 • Romina Surugiu, Sub zodia efemerului şi a cotidianului. Mircea Vulcănescu despre presă şi ziarişti
 • Mona Mamulea, „Ce-ar fi dacă?” Mitologia ca „teorie de fond” pentru experimentul de gândire  pdf2.pngText
 • Viorel Cernica, Constituirea fenomenală a dimensiunii existenţei  pdf2.pngText
 • „El a privit istoria drept în ochi”. Interviu cu avocatul Constantin Vişinescu despre Mircea Vulcănescu şi vremea sa (Doina Rizea)
 • Mircea Vulcănescu: o bibliografie a exegezei ( Titus Lates) pdf2.pngText 
RESTITUIRI
 • Liviu Bordaş, „Întotdeauna  far  într-o  lume  nihilistă”.  Mircea  Eliade  şi  Ioan  Petru Culianu – completări documentare  pdf2.pngText
SEMNAL

ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library