Studies on the History of Romanian Philosophy, VI


RomanianRo-flag.png
Archive

Studii de istorie a filosofiei româneşti
[Studies on the History of Romanian Philosophy]
Volume VI
editors: Viorel Cernica and Mona Mamulea
Bucharest, Romanian Academy Publishing House, 2010, 330 p.
ISSN: 2065-4405 

CUPRINS   


Argument    7  

Mircea Florian (1888–1960)
 • Viorel Cernica, The philosophical form of the recessive given pdf2.pngText
 • Angela Botez, Mircea Florian – realism and reltivism
 • Ilie Pintea, The concept of philosophy in Mircea Florian's work
 • Constantin Aslam, Mircea Florian in the circumstances of the interwar philosophy
 • Constantin Stoenescu, Recessivity and experience. The project of an inductive metaphysics in Mircea Florian
 • Mihaela  Pop, The beauty as a relation, or the contemporariness of Mircea Florian's aesthetic thinking
 • Mihai Popa, The historical significance of the recessivity of time in relation to eternity in Mircea Florian
 • Dragoş Popescu, Dialectics, contradiction and recessivity in Mircea Florian  pdf2.pngDownload
 • Mihai D. Vasile, The two transcendences in Mircea Florian's metaphysics  - retracted
 • Mona Mamulea, „Fides et ratio”: Mircea Florian
 • and the humbleness of reason  pdf2.pngDownload
 • Mircea Florian: o bibliografie a exegezei ( Titus Lates)   pdf2.pngDownload
 • Studii şi eseuri
 • Alexandru Surdu, Rezumat de istorie a filosofiei româneşti    
 • Maria Michiduţă, Ştefan Lupaşcu şi paradigma filosofică postmodernă    
 • Paul-Gabriel Sandu, „În primă instanţă şi cel mai adesea”. Dinamica existenţială a Dasein-ului şi tensiunea holomerului   
 • Romina Surugiu, Influenţa lui Nae Ionescu asupra filosofiei lui Noica   
 • Adrian  Mircea  Dobre, Rolul culturii în constituirea conceptului de „românism” la C. Rădulescu-Motru   
 • Gheorghiţă Geană, Exclusivismul metodologic ca înstrăinare a spiritului critic   pdf2.pngDownload
Portrete
 • Marin Diaconu, A. Axelrad – important popularizator al filosofiei   
 • Ionel Popa, Constantin Galeriu: o antropologie creştină   
 • Constantin Stroe, Petre Dulfu: o abordare etică la sfârşit de secol XIX     
Restituiri
 • Ion Pogorilovschi, Noica în câmpul cuvintelor intraductibile: miza limbii române  
 • Ion Pogorilovschi, Căutarea arheilor – recurs final al gândirii lui Petre Botezatu şi Constantin Noica (Precizări, comentarii, note: Teodor Dima)    
 • Titus Lates, In memoriam: Ion Pogorilovschi   
Semnal