Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. I


 EnglishEn.flag.png
Studii de istorie a filosofiei româneşti, I
coord. Ion Pogorilovschi
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei, 2006, 339 p,
ISBN: 978-973-27-1355-6

CUPRINS  


I. Studii      
 • Ion Pogorilovschi, Modelul synalethic al creştinismului cosmic românesc  11
 • Titus Lates, Conturarea disciplinelor filosofice în iluminismul românesc  19  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Istorismul în filosofia românească   45  
 • Mona Mamulea, Doctrina sintezei între contrarii – temeiul filosofiei lui Ion Heliade Rădulescu  61  
 • Mona Mamulea, Modelele filosofice ale anului 1848 şi romantismul  77  
 • Mona Mamulea, Concepţia filosofică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu  109  
 • Mircea Itu, Blaga şi Sankara. O perspectivă comparativă  133  
 • Ion Pogorilovschi, Implicaţii filosofice ale creaţiei lui Constantin Brâncuşi 149  
 • Ion Pogorilovschi, Constantin Noica – individualitate şi universalitate  155         
II. Portrete filosofice     
 • Mona Mamulea, Lazăr-Leon Asachi, primul traducător al Logicii lui Condillac  171
 • Mircea Itu, Concepţia filosofică a lui August Treboniu Laurian   175  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Filosofia socială a lui Nicolae Bălcescu   185  
 • Mircea Itu, Mihail Kogălniceanu, un filosof al istoriei   189  
 • Ion Pogorilovschi, Die Gedankenlyrik – doctoratul lui Panait Cerna  200  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Fenomenologie şi istoriografia filosofiei la Iosif Brucăr   204  
 • Mona Mamulea, Virgil Bărbat: o definiţie filosofică a culturii  212  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Originile sociale ale filosofiei la Alexandru Claudian  218  
 • Viorel Cernica, O abordare filosofică a operei lui Nichifor Crainic  223  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Contribuţii de logică şi dialectică la Dan Bădărău  242  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Logică şi istoria filosofiei la Ion Didilescu  254  
 • Mircea Itu, Idei-forţă ale filosofiei lui Mircea Eliade  257  
 • Ion Pogorilovschi, Metafizica trăirii la Vasile Lovinescu  283  
 • Stefan-Dominic Georgescu, Muzică şi metafizică la Dimitrie Cuclin  290  
 • Ion Pogorilovschi, Ion Frunzetti – disimulat filosof al culturii  297  
 • Ion Pogorilovschi, Victor Kernbach şi mitul ca „memorie metafizică”  303  
 • Viorel Cernica, Schiţa unei metodologii a istoriei filosofiei: Ion Banu   307  
 • Titus Lates,Comparatism şi profunzime în opera lui Sergiu Al-George   315  
 • Titus Lates, Eugen Coşeriu – filosof al lingvisticii   322  
 • Mona Mamulea, Ioan Petru Culianu – o răsturnare de paradigmă în filosofia culturii   328