Studii de istorie a filosofiei româneşti, IX


EnglishEn.flag.png
Contents    Abstracts   Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească

coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 396 p.

ISSN: 2065-4405CUPRINS 
pdf2.png

I. TIMP ŞI SPAŢIU ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ
 • Teodor Dima, Petre Botezatu: complementaritate şi eterogenitate între spaţiu şi timp pdf2.png Download
 • Marin Diaconu, Timp şi temporalitate în scrierile de tinereţe ale lui Emil Cioran pdf2.png Download
 • Constantin Aslam, Philosophia perennis versus ingenium perenne. Istoricitatea
 • filosofiei româneşti pdf2.png Download
 • Dragoş Popescu, Timp şi eternitate în Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago de Dimitrie Cantemir pdf2.png Download
 • Ionuţ Isac, Lumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui Mihai Drăgănescu pdf2.png Download
 • Claudiu Baciu, Fiinţa şi timpul ei la Constantin Noica pdf2.png Download
 • Ion Dur, Cioran: între căderea în timp şi căderea în temporal pdf2.png Download
 • Ştefan-Dominic Georgescu, Forme ale temporalităţii la Constantin Noica
 • Horia Pătraşcu, Fiinţă, istoricitate şi hegemonie în Schimbarea la faţă a României pdf2.png Download
 • Victor Eugen Gelan, Timp şi temporalitate în filosofia lui Mihai Şora
 • Andrei Simionescu-Panait, Experienţa spaţialităţii în scrierile lui Alexandru Dragomir
 • Mihai Popa, Timpul şi istoria în concepţia lui A.D. Xenopol şi Vasile Pârvan
 • Ioan Drăgoi, Clipa „cea repede” şi darul muzicii: aplicaţie fenomenologică
 • Cornel-Florin Moraru, Soartă şi rost: reconstrucţie fenomenologică a destinului la Mircea Vulcănescu
 • Delia-Anamaria Răchişan, Locuri faste şi nefaste în mentalitatea tradiţională românească
 • Oana Chelaru, Spaţiul şi timpul în basmul fantastic românesc
 • Remus Breazu, Spaţiul şi timpul ca trepte ale realului
 • Alexandru Gabriel Buican, Reevaluarea conceptului de timp în orizontul metafizicii lui Nae Ionescu
 • Elena Calistru, Petre Botezatu: logica naturală spaţio-temporală
 • Viorel Cernica, Realitate temporală şi fiinţă fictivă la I.D. Gherea pdf2.png Download
 • Timp şi spaţiu în gândirea românească: câteva repere (bibliografie de Titus Lates) pdf2.png Download
II. EVENIMENT: CENTENAR SPIRU HARET (1851–1912)
 • Alexandru Surdu, Filosofia educaţiei la Spiru Haret
III. RESTITUIRI
 • Liviu Bordaş, Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade şi felix culpa
IV. SEMNAL 2012
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2012 (bibliografie realizată de Titus Lates) pdf2.png Download
 • Notă de retragere
 • Abstracts 


ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library


indexcopernicus-logo.jpg