Studii de istorie a filosofiei româneşti, X


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, X, Teme ontologie: existenţă, fiinţă, realitate

coord. Viorel Cernica, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 324 p.

ISSN: 2065-4405


CUPRINS 
pdf2.png

I. TEME ONTOLOGICE: EXISTENŢĂ, FIINŢĂ, REALITATE
 • Alexandru Surdu, Despre Existenţă, Fiinţă şi Realitate din perspectiva filosofiei sistema­tice categoriale
 • Titus Lates, Aievea la începuturile ontologiei în limba română: momentul Bărnuţiu pdf2.png Download
 • Viorel Cernica, Transcendenţa în fenomenologia husserliană şi în metafizica blagiană pdf2.png Download
 • Constantin Aslam, Între realism şi constructivism. Ontologia operei de artă în filosofia lui Tudor Vianu
 • Dragoş Popescu, Fiinţă şi Existenţă în Cursul de metafizică din 1936–1937 al lui Nae Ionescu pdf2.png Download
 • Valentin Cioveie, De la existenţa Dasein-ului la insistenţa omului liturgic
 • Victor E. Gelan, Invizibila structură a realului. De la fenomenologia datului cotidian la indicibila metafizică a nerostitului [Note pe marginea filosofiei lui Mihai Şora]  
 • Mihai Popa, Existenţă şi trăire estetică la Liviu Rusu pdf2.png Download
 • Remus Breazu, Nimic, existenţă şi timp în viziunea lui Alexandru Dragomir
 • Raluca Iordan, Reconstrucţia dihotomică a modelului ontologic nicasian
 • Alexandru Gabriel Buican, Paradigma răsăriteană ca atitudine existenţială
 • Andrei Simionescu-Panait, Perspectiva nietzscheană asupra existenței în literatura română postmodernă [Studiu hermeneutic asupra romanului „Apă neagră”]
 • Mona Mamulea, Câtă aparenţă, tot atâta realitate: Petrovici şi domniţa la ananghie pdf2.png Download
Ontologia filosofilor români: repere bibliografice ( Titus Latespdf2.png Download         

II.
CENTENAR DUMITRU ISAC (1914–1984)
 • Ionuţ Isac, Dumitru Isac: portret filosofic
 • Dumitru Isac, Lucian Blaga şi specificul etnic (text inedit)
III. CENTENAR ZEVEDEI BARBU (1914–1993)
 • Marin Diaconu, Zevedei Barbu: schiţă pentru un profil spiritual pdf2.png Download
 • Zevedei Barbu, Sociologia cunoaşterii şi sociologia artei. Reflecţii asupra statutului lor ontologic (text inedit, trad. din limba engleză de Ovidiu G. Grama)
IV. RESTITUIRI
 • Liviu Bordaş, „Ca o flacără întunecată”. Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu: noi completări documentare pdf2.png Download
V. SEMNAL  pdf2.png Download
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2013 (bibliografie realizată de Titus Lates)
Contents  pdf2.png Download

ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library