Studii de istorie a filosofiei româneşti, XI


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere

coord. Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 272 p.
ISSN: 2065-4405


CUPRINS 
pdf2.png


I. LUCIAN BLAGA, 120 DE ANI DE LA NAŞTERE

1. FILOSOFIA CULTURII
(coord. MIHAI  POPA)
 • Alexandru Surdu, Ondulaţiunea universală şi sufletul românesc
 • Ion Dur, Filosofia lui Blaga: între alianţe şi limbaj
 • Eugeniu Nistor, Aspecte ale  fenomenului  religios în opera filosofică a lui Lucian Blaga
 • Mihai  Popa,  Creaţia  tradiţională  şi  identitatea  românească.  Reflecţii  pe  marginea lucrării Orizont şi stil a lui Lucian Blaga
2. EPISTEMOLOGIE  (coord. MONA  MAMULEA)
 • Mircea Flonta, O voce care nu a fost auzită: Lucian Blaga şi reorientarea istorică a filosofiei ştiinţei pdf2.png Download
 • Ioan  Biriş,  Lucian  Blaga  despre  rolul  metodologic  al  analogiei  în  formarea conceptelor pdf2.png Download
 • Constantin Stoenescu, Critica făcută de Stăniloae teoriei lui Blaga despre cunoaşterea prin revelaţie pdf2.png Download
 • Mona Mamulea, Realitatea se întoarce: O presupoziţie a lui Blaga despre raportul cunoaştere–realitate pdf2.png Download
3. METAFIZICĂ ŞI COSMOLOGIE  (coord. VIOREL  CERNICA)
 • Vasile Muscă, Metafizica lui Lucian Blaga în ipostaza unui „nou început”
 • Ionuţ  Isac,  Contra-mitul  „paradisului  tragic”.  Despre  tâlcul  metafizic  al  cenzurii transcendente
 • Cornel-Florin Moraru, Negaţia la Mircea Vulcănescu şi cunoaşterea luciferică blagiană. Întâlnirea a două orizonturi de interpretare a ethosului românesc
 • Ioan Drăgoi, Poziţia lui Lucian Blaga faţă de fenomenologie
4. BLAGA ÎN TRADUCERE  (coord. MIHAI  POPA)
 • Rainer  Schubert,  Despre  ce  înseamnă  a  traduce  filosofia  lui  Blaga  în  germană. Mărturia  unui  traducător  austriac  (traducere  din  limba  germană  de  Mihai-Andrei Todoca) pdf2.png Download
 • Michael  S.  Jones,  Lucian  Blaga  despre  diferenţa  dintre  culturile  minore  şi  cele majore [cu un fragment din Fiinţa istorică, capitolul 3] (traducere din limba engleză de Ovidiu G. Grama)
Monografii,  volume  colective  şi  antologii  dedicate  filosofiei  lui  Lucian  Blaga ( Titus Lates) pdf2.png Download

II. CATEGORII ALE FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI  (coord. MONA  MAMULEA)
 • Teodor Dima, Antinomii metodologice în epistemologie pdf2.png Download
 • Viorel Cernica, Categorie, concept intercultural şi experienţă filosofică pdf2.png Download
 • Constantin Aslam, Interculturalitatea, între practici filosofice reale, percepţii cultural-ideologice şi evaluări metafilosofice. Studiu de caz: trăirea şi trăirismul 
III. MĂRTURII  
 • Marin Diaconu, Emil Cioran şi Bucur Ţincu [mărturii şi documente]
IV. RESTITUIRI  (coord. TITUS  LATES)
 • Dumitru Isac, Lucian Blaga, filosof al culturii (text inedit)
 • Constantin Noica, Pentru o teorie a câmpurilor logice pdf2.png Download
           1. Dragoş  Popescu,  Studiu  introductiv.  Categorie,  câmp,  undă  şi  semnificaţia contemporană a logicii
           2. Notă asupra ediţiei
           3. C. Noica, Pentru o teorie a câmpurilor logice (text inedit)
           4. Index de termeni noicieni]

V. SEMNAL
 
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library