Studii de istorie a filosofiei românești, XII


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XII, Teorii și categorii ale cunoașterii

coord. Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 264 p.
ISSN: 2065-4405

CUPRINS pdf2.png


I. TEORII ȘI CATEGORII ALE CUNOAȘTERII
 • Alexandru Surdu, Cu Lucian Blaga spre tainițele sufletului românesc 11
 • Alexandru Boboc, „Transcendentul care coboară”. O încercare de descifrare a unei metafore de referință în istoria metafizicii 19
 • Teodor Dima, Aprecieri asupra lucrării lui Nicolae Bagdasar Teoria cunoştinţei, din perspectiva unor paradigme metodologice 29
 • Viorel Cernica, Negativitatea judecății. Schița unei interpretări și două aplicații (Constantin Noica, Mircea Florian) 43 pdf2.png
 • Constantin Stoenescu, Ion Petrovici despre Henri Poincaré sau despre rolul presupoziţiilor filosofice în cercetarea ştiinţifică 58
 • Mona Mamulea, Știința tuturor lucrurilor la Motru și monismul său neutru  72
 • Mihai Popa, Daimonion la Goethe și Blaga. Implicații stilistice 85
 • Victor E. Gelan, Categorii ale cunoașterii aplicate lumii socialului în filosofia lui Mihai Șora 96
 • Bogdan Rusu, Percepție și cunoaștere la Eugeniu Sperantia 109
 • Mihai-Dragoș Vadana, Filosofia datului la Mircea Florian și gândirea metafizică tradiţională 134
 • Cornel-Florin Moraru, Misterul ca orizont al existenței omului și cunoașterea luciferică. Interpretare fenomenologică 148
 • Teorii și categorii ale cunoașterii în filosofia românească (bibliografie de Titus Lates) 161 pdf2.png
II. ARHIVE FILOSOFICE
 • Dragoș Popescu, Iosipos Moesiodax – un dascăl din secolul al XVIII-lea și concepția sa privind cunoașterea 179 pdf2.png
 • Marin Diaconu, Despre Lucian Blaga, cum ira et studio  201
 • Liviu Bordaș, Yoga între magic și mistic. Reflecție hermeneutică și experiență religioasă la primul Eliade 212 pdf2.png
III. SEMNAL
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2015 (bibliografie de Titus Lates) 261 pdf2.png
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library