Studii de istorie a filosofiei românești, XIII


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XIII, Ipostaze ale transcendenței

Coordonatori: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017, 255 p.
ISSN: 2065-4405

I. IPOSTAZE ALE TRANSCENDENȚEI
 • Alexandru Surdu, Concepții despre transcendență în filosofia contemporană europeană şi românească  11
 • Claudiu Baciu, Gândire dogmatică şi gândire funcţională la Lucian Blaga  19 pdf2.png
 • Viorel Cernica, Prejudecăţi comune şi judecăţi filosofice privind transcendenţa  27 pdf2.png
 • Ionuț Isac, Problema transcendenței în viziunea realismului critic al lui Dumitru Isac  47
 • Cornel-Florin Moraru, Note către o interpretare meontologică a gândirii lui Lucian Blaga. Sensuri ale transcendenței și ipostazierea nimicului  63
 • Cătălina Condruz, Transcendență și alteritate la Constantin Noica și Edmund Husserl  77
 • Ipostaze ale transcendenţei şi transcendentalului în filosofia românească: câteva spicuiri şi trimiteri (bibliografie tematică de Titus Lates)  87 pdf2.png

II. SISTEME METAFIZICE
 • Constantin Stoenescu, Devenirea ca procesualitate la Constantin Noica. Cum este posibilă ireversibilitatea în modelul logic al determinaţiilor  109
 • Oana Șerban, „Concepte deschise” în metafizica lui Constantin Noica. Meditațiile cartesiene ca schiță a „cum e cu putință ceva nou”  121
 • Traian-Ioan Geană, Despre subversiune și apologia naturii în istoria epistemologiei. Goethe și Blaga, paznici ai corolei de minuni a lumii  143
 • George Tarara, Despre reconstrucția metafizicii la Blaga  195
III. FILOSOFIA ÎN EPOCA VECHE A CULTURII ROMÂNEŞTI
 • Dragoș Popescu, Idei şi concepţii filosofice în epoca slavonă din Principatele Române (sec. XIV–XVI)  209 pdf2.png
 • Șerban N. Nicolau, Pătrunderea limbii greceşti în Principatele Române  231
IV. SEMNAL
 • Istoria filosofiei românești în anul 2016 (bibliografie de T. Lates) 253 pdf2.png
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library