Studii de istorie a filosofiei românești, XIV


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XIV, Intelect, rațiune, speculațiune

Coordonatori: Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Viorel Cernica.
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, 201 p.
ISSN: 2065-4405


NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

În 1992, Alexandru Surdu publica în Academica (an II, nr. 4) articolul „Intelect, rațiune, speculațiune”, care impunea re­des­­chi­derea dintr-o nouă perspectivă a discuției filosofice des­pre facul­tățile minții, perspectivă pe care o conturase trep­tat, de-a lungul a două decenii, într-o lungă serie de studii și cărți. Coor­donatorii volumului de față au lansat în mediul academic româ­nesc un apel la contribuții care, având ca punct de plecare arti­co­lul menționat (reprodus aici la pp. 13–20), să reconsidere cu in­stru­­mente actuale această temă prezen­tă încă din Anti­chitate. Am fost interesați îndeosebi de: (1) modul în care ar putea fi integrată contribuția lui Alexandru Surdu în istoria filo­sofică a facultăților minții; (2) dezbaterile referitoare la teoria facul­tă­ților în filosofia româ­nească; (3) posibilele apli­cații filosofice ale grilei propuse de Alexandru Surdu. Textele incluse în sec­țiunea prin­ci­pa­lă a acestui volum constituie răs­pun­suri diferite la aceste provocări. 


CUPRINS

I. INTELECT, RAȚIUNE, SPECULAȚIUNE
 
 • Alexandru Surdu, Intelect, Rațiune, Speculațiune  13
 • Alexandru Boboc, Intelect, rațiune, spirit. De la raționalismul clasic la gândirea speculativă  21
 • Ioan Biriș, Analogia ca formă esențială a gândirii naturale din intelect, rațiune și speculațiune  31 pdf2.png
 • Marius Dobre, Logica intelectului, logica rațiunii și logica speculațiunii  46 pdf2.png
 • Viorel Cernica, Prejudecățile și „experiența rațională”  59 pdf2.png
 • Mona Mamulea, Facultățile minții și facultățile gândirii. De la maiorescieni la Alexandru Surdu  71pdf2.png
 • Henrieta Anișoara Șerban, Limitele rațiunii în filosofia speculativă a lui Alexandru Surdu  88
 • Mihai Popa, Intelect, rațiune, speculațiune. Poiesis și metafizică  103
 • Titus Lates, Despre intelect, rațiune și speculațiune, în filosofia românească. Mică antologie, cu sublinieri  111 pdf2.png

II. PROVOCĂRI ALE FILOSOFIEI PENTADICE
 
 • Florea Lucaci, Ideea de transcendență și perspectiva pentadică  139
 • Rodica Croitoru, Arta ca amprentă a mâinii  154
 • Oana Vasilescu, Despre metoda aferezei la Brâncuși și Noica. Pornind de la o interpretare a lui Al. Surdu  164

III. RESTITUIRI

 • Ionuț Isac, Dumitru Isac – reflexii de „viziune integrală”  181
 • Dumitru Isac, Reflexii metafizice (I)  183 pdf2.png

IV. SEMNAL
 • Istoria filosofiei românești în 2017 (o bibliografie de Titus Lates)  197  pdf2.png
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library