Studii de istorie a filosofiei românești, XV


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței

Coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 186 p.
ISSN: 2065-4405

I. PROBLEMA CONȘTIINȚEI
 • Alexandru Surdu, Logica genetică a lui C. Rădulescu-Motru 11
 • Viorel Cernica, Datul nemijlocit și circularitatea pre-judicativă 16 pdf2.png
 • Constantin Stoenescu, C. Rădulescu-Motru și proiectul pozitivist al psihologiei ca știință 29
 • Mona Mamulea, Elemente de metafizică: Ce înțelegea Rădulescu-Motru prin „conștiință”? 43 pdf2.png
 • Andrei Posea, Modelul perfecționării umane în lucrările personalismului energetic. Partea I: Puterea sufletească 56
 • Henrieta Anișoara Șerban, Conștiința, co-evoluția și memetica: o investigație pornind de la C. Rădulescu-Motru 69
 • Victor E. Gelan, Problema dialogului interior între conștiință și ființă 81
 • Ioan Drăgoi, Emil Cioran sau universalitatea conștiinței 96
 • Prefaceri ale conștiinței în opera filosofilor români. Câteva provocări (Bibliografie și note de Titus Lates) 109 pdf2.png

II. STUDII ȘI ESEURI
 • Ionuț Isac, Mihai Eminescu – 130 de ani de la intrarea în eternitate: Perspective filosofico-metafizice asupra conștiinței creatoare 129
 • Șerban N. Nicolau, Orizontul întrebării și sentimentul românesc al ființei la Constantin Noica 148
 • Mihai Popa, Creație și cunoaștere: Rembrandt și Brâncuși 155
 • Marian Nencescu, Istoriografia lui B. P. Hasdeu 172

III. SEMNAL
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2018 (Bibliografie de Titus Lates) 181pdf2.png
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library