Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. III


 EnglishEn.flag.png
Studii de istorie a filosofiei româneşti, III
coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 170 p.
ISBN: 973-27-1354-2

CUPRINS

Argument 7

I. Studii
 • Constantin Aslam, Programul studiilor culturale româneşti în opera lui Constantin Rădulescu-Motru 
 • Mona Mamulea, Paradigme metodologice în istoria filosofiei româneşti pdf2.pngtext
 • Viorel Cernica, Note metodologice asupra istoriei filosofiei româneşti  pdf2.pngtext
 • Constantin Schifirneţ, Ion Petrovici despre filosofia românească  
II. Atitudini
 • Titus Lates, Istoria filosofiei româneşti: un concept controversat  
 • Marin Diaconu, Emil Cioran şi Constantin Noica  
 • Marius Dobre, Trecut, prezent şi viitor în filosofia românească. O viziune pesimistă  
 • Mircea Itu, Filosofia trăirii  
III. Interpretări
 • Ion Pogorilovschi, Tăcerea „Mesei tăcerii”: comentarii la opera unui artist-filosof  
 • Grigore Smeu, Recesivitate şi pluralism  
 • Ştefan Munteanu, Lucian Blaga şi viziunea metafizică asupra cunoaşterii  
 • Mihai Popa, Individul – „prizonier” al istoriei