Studii de istorie a filosofiei românești, XVI


EnglishEn.flag.png
Contents    Archive

Studii
de istorie a filosofiei româneşti, XVI, Relația minte-corp

Coordonatori: Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, Viorel Cernica
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020, 224 p.
ISSN: 2065-4405

CUPRINS

I. DOCTRINE UNIVERSALE ÎN RECEPTĂRI PARTICULARE: ECOURI, INFLUENȚE, AFINITĂȚI

 • Alexandru Surdu, Ecouri kantiene în cultura românească 11
 • Ionuț Isac, „Dacă acest gânditor și-ar fi putut forma o cultură filosofică sistematică...” Filosoful autodidact Vasile Conta interpretat de profesorul Nicolae Bagdasar 15
 • Ion Dur, Tânărul Vasile Băncilă și Arthur Schopenhauer: despre etică, sociologie și politică 32
 • Liviu Bordaș, Receptarea și imaginea yogăi în lexicografia românească (I) 51 pdf2.png
 • Claudiu Baciu, Noica and Whitehead: Conceptual affinities 78 pdf2.png
 • Constantin Stroe, Dimitrie C. Nădejde despre motivația psihologică a formării și funcționării legilor morale ale conduitei individuale și ale ordinii sociale 87
 • Mihai Popa, Fiinţă şi trăire: necesitatea metafizicii în viziunea lui Nae Ionescu 107

II. RELAȚIA MINTE–CORP

 • Bogdan Rusu, Psihologia filosofică și problema minte–corp la începutul secolului al XIX-lea (1800–1830) 119 pdf2.png
 • Mona Mamulea, Mintea ca obiect al cercetării experimentale și filosofia materialistă. Poziția lui Maiorescu 150 pdf2.png
 • Andrei Posea, Puncte de convergență în gândirea lui Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru și Mircea Florian. Raportul minte–corp 163

DOSAR: O POLEMICĂ ÎN JURUL RELAȚIEI MINTE–CORP. PE MARGINEA TEZEI DE DOCTORAT A LUI IOAN PETROVICI

Notă introductivă
[M. M.] 183 pdf2.png
Notă asupra ediției
185 pdf2.png
 • G. Bogdan-Duică, Întâia teză română pentru doctorat în filosofie 187 pdf2.png
 • Ioan Petrovici, Spiritși corp (I) 191 pdf2.png
 • Ioan Petrovici, Spiritși corp (II) 196 pdf2.png
 • G. Bogdan Duică, Întâia teză română pentru doctorat în filosofie (Cuvântul din urmă) 202 pdf2.png
 • Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească (antologie de Titus Lates) 211 pdf2.png
 
III. SEMNAL
 • Istoria filosofiei româneşti în anul 2019 (Bibliografie de Titus Lates) 219 pdf2.png
ceeol_logo.gifCentral and Eastern European Online Library