Studii de istorie a filosofiei româneşti, Vol. IV


 

Studii de istorie a filosofiei româneşti, IV
coord. Viorel Cernica
ed. îngrijită de Mona Mamulea
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 394 p.
ISBN: 973-27-1354-2

CUPRINS
Argument   7

Studii
 • Viorel Cernica, Principiul de construcţie a ipotezei personalismului energetic  pdf2.pngtext
 • Ana-Stanca Tabarasi, Titu Maiorescu şi modelul său G.E. Lessing  
 • Marius Dobre, Expresie şi scepticism la Emil Cioran  pdf2.pngtext
 • Constantin Schifirneţ, O concepţie originală despre filosofia românească: Marin Ştefănescu  
 • Alexandru Boboc, Ion Petrovici şi receptarea lui Kant în gândirea filosofică românească  
 • Angela Botez, Implicarea lui Ion Petrovici în filosofia mentalului  
 • Dragoş Popescu, Elemente pentru o filosofie a culturii la C. Noica: de la Şase maladii ale spiritului contemporan la Modelul cultural european   pdf2.pngtext
 • Constantin Aslam, Ion Zamfirescu: ultimul maiorescian din gândirea românească a secolului al XX-lea   
 • Mona Mamulea, Stilul şi raportul specific-universal la Edgar Papu  pdf2.pngtext
 • Georgeta Marghescu, Construcţia culturală a conceptului de natură în filosofia românească   
Însemnări
 • Ilie Pintea, Pentru o „Pre-Renaştere” românească 
 • Marin Diaconu, Despre preocupările filosofice ale lui Mircea Eliade în publicistica anilor 20 şi 30   
 • Petre Dan-Străuleşti, C. Rădulescu-Motru şi Ion Petrovici – parlamentari ai Frontului Renaşterii Naţionale 
 • Constatin Stroe, Idei etice vehiculate de „şi alţii” în perioada interbelică  
 • Romina Surugiu, Spiritualitatea ortodoxă în cursurile universitare şi publicistica lui Nae Ionescu  
 • Ana Bazac, Filosoful, profesiunea şi viaţa. În jurul Amintirilor lui Nicolae Bagdasar.   
 • Mihai Popa, Timpul şi ideea de istorie. Timp şi libertate la C. Rădulescu-Motru şi M. Heidegger  
 • Angela Banciu, Cultura interbelică: o perspectivă istorică  
Atitudini
 • Maria Cornelia Bârliba, Logica maioresciană. Model al experienţei intelectuale  
 • Ioan Costea, Influenţa lui Eugen Lovinescu asupra viziunii lui Emil Cioran despre modernizarea României 
 • Ionuţ Untea, Cultură românească şi creaţie originală în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae   
Portrete filosofice
 • Ion Itu, Aethicus Histricus şi „Ars combinatoria”  
 • Mihnea Moise, Dionysius Exiguus: istoria ca scop  
 • Mircea Itu, Câteva elemente de filosofie la Ioan Cassian  
 • Marin Aiftincă, Despre valoare şi valoare estetică la Ion Pascadi  
 • Ion Tănăsescu, Octavian Vuia şi homo existens  
 • Gabriela Tănăsescu, Fraţii Iancu şi Iosif Guttman: reflecţiile începuturilor   
 • Dumitru Mateescu, Ion Didilescu despre silogistica aristotelică  
 • Anton Adămuţ, Camil Petrescu şi metoda substanţialistă  
 • Viorel Cernica, Despre construcţia filosofică a lui I.D. Gherea  pdf2.pngtext
 • Adrian Niţă, Iubire şi moarte la Isaia Feier  
 • Marian Panait, Irineu Mihălcescu: filosofia în slujba creştinismului  
 • Ştefan Vianu, Schiţa unei estetici informaţionale: Victor Ernest Maşek  
Recuperări
 • Aurel Broşteanu, Portretul lui Petru Comarnescu din tinereţe (text inedit)  pdf2.pngtext
Semnal (rubrică realizată de Titus Lates) pdf2.pngtext