Contact

STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI / STUDIES ON THE HISTORY OF ROMANIAN PHILOSOPHY

„C. Rădulescu-Motru” Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy, Departament: History of the Romanian philosophy, Romanian Academy House, Calea 13 Septembrie nr. 13, Cod 050711, Sector 5, Bucharest, Romania

sifr@institutuldefilosofie.ro