Contact

STUDII DE ISTORIE A FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI

Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Departamentul de Istorie a filosofiei românești, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, Cod 050711, Sector 5, București, România

sifr@institutuldefilosofie.ro