Informații pentru autori

Studii de istorie a filosofiei românești nu percepe de la autori taxe sau comisioane pentru procesarea, evaluarea și publicarea materialelor.

Condiții preliminare

Studii de istorie a filosofiei românești publică studii originale și inedite. În condițiile în care articolul conține pasaje, tabele sau alt tip de conținut publicat anterior sub numele autorului, sursa va fi menționată de fiecare dată. Prin acțiunea de propunere a materialului în vederea publicării, autorul declară implicit că textul îi aparține integral, că nu a fost publicat anterior și că nu a propus / nu va propune articolul unei alte publicații până la încheierea procesului de evaluare.

Forma și structura textului

Materialul va fi redactat în Microsoft Word, cu extensia .doc sau .docx. O copie în format PDF a textului propus este de asemenea necesară dacă acesta conține elemente grafice.

Structura textului este următoarea:

  • Titlul lucrării;
  • Numele autorului;
  • Apartenența instituțională a autorului. Dacă autorul este student/masterand/doctorand al instituției declarate, acest lucru va fi specificat;
  • Titlul lucrării în limba engleză;
  • Abstract în limba engleză (maximum 200 de cuvinte);
  • Cuvinte-cheie în limba engleză;
  • Textul propriu-zis (introducere, discuție, concluzii);
  • Referințe bibliografice.

Notele vor fi inserate în mod automat în subsolul paginii.

Materialele trimise pe adresa noastră în vederea publicării vor respecta regulile formale ale publicației și stilul de citare:

La prima publicare

Autorul care trimite pentru prima dată un text spre publicare în Studii de istorie a filosofiei românești este rugat să includă în mesaj o foarte scurtă prezentare și maximum 5 titluri relevante pentru activitatea sa în domeniu.

Evaluarea materialelor

După evaluarea editorială preliminară, articolele sunt evaluate de un coordonator științific și de un referent extern specialist în domeniu. Procesul de peer review are drept unic scop creșterea calității articolelor acceptate spre publicare. Vezi modul în care se evaluează materialele.

Buna conduită științifică

Înainte de propunerea spre publicare a unui articol, autorul trebuie să se asigure că materialul respectă prevederile Legii nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu actualizările ulterioare.

În caz de încălcare a bunei conduite științifice, Studii de istorie a filosofiei românești urmează ghidurile COPE:

Licența OA by

Studii de istorie a filosofiei românești este o publicație open access cu licență by. Textele autorilor sunt vizibile online, pot fi citite, descărcate în mod gratuit și utilizate creativ în conformitate cu legea, cu condiția creditării autorului și a trimiterii cu link la pagina articolului. Prin trimiterea articolului spre publicare, autorul este implicit de acord cu acești termeni.


Creative Commons Licence
Studii de istorie a filosofiei românești is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Dreptul asupra textului

Autorul își păstrează drepturile asupra textului publicat în Studii de istorie a filosofiei românești. După publicare, autorul poate reutiliza forma finală acceptată a propriului articol fără să ceară permisiunea în acest scop, cu condiția menționării faptului că textul a fost publicat inițial în Studii de istorie a filosofiei românești. Conținutul mențiunii va fi de forma: „Articolul (Părți din acest articol) a fost publicat (au fost publicate) inițial în Studii de istorie a filosofiei românești, numărul volumului, titlul volumului …, anul …, pp. …/ link …”. Prin propunerea textului în vederea publicării, autorul este implicit de acord cu acești termeni.

Propunerea materialelor

Textul în forma specificată va fi expediat, până la data-limită menționată în Apel la contribuții, pe adresa: sifr@institutuldefilosofie.ro. Prin trimiterea materialului, autorul declară implicit că articolul propus îndeplinește condițiile preliminare și respectă normele de bună conduită științifică. Autorul declară, de asemenea, că a luat act de procedura noastră de evaluare, de modul în care poate utiliza textul după publicare, precum și de consecințele care derivă din licența open access a publicației Studii de istorie a filosofiei românești.

Confidențialitate

Numele, afilierile și adresele personale ale autorilor, precum și orice alt tip de date personale sunt utilizate strict în vederea activității editoriale exercitate, ele nefiind folosite în alt scop și nici puse la dispoziția unor terți.