Ion Petrovici

Filosofie și psihologie | Ion Petrovici

DOI: 10.59277/SIFR.202319.09 Filosofie și psihologie Ion Petrovici Îngrijirea textului și note de Ovidiu G. Grama (Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române) Notă asupra editării Articolul „Filosofie și psihologie” al lui Ion Petrovici a apărut în 1907, în volumul II (fascicula 2, paginile 33–55) din revista Studii filosofice, fondată și condusă de […]

Filosofie și psihologie | Ion Petrovici Read More »

Volumul 19 (2023)

DOI: 10.59277/SIFR.202319 1. FILOSOFIE ȘI PSIHOLOGIE Lexiconul psihologiei științifice în Cursul de psihologie al lui C. Rădulescu-Motru Constantin Stoenescu [Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIX: Filosofie și psihologie, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2023, pp. 13–25] O moștenire a lui Edmund Husserl: fenomenologia non-simbolică Ionuț-Constantin Isac [Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIX: Filosofie și psihologie,

Volumul 19 (2023) Read More »

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor

Ion Petrovici – 50. Nota editorilor Secțiunea care urmează cuprinde studii și articole care au la bază comunicări susți­nute la colocviul național „Ion Petrovici – 50”, organizat de Institutul de Filosofie și Psiho­logie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române la data de 10 iunie 2022. Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor Read More »

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei Titus Lates Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului. Evocări inedite – Pagini memorialistice, cu o prefață de Mihai Gafița, București, Editura Cartea Românească, 1979. Ion Petrovici, Însemnări de drum, îngrijire de ediție, prefață și tabel biobibliografic de Dumitru Petrescu, București,

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates Read More »

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială Adrian Ciocioman Doctorand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București Ion Petrovici Between Metaphysics of Consolation and Categorial Thinking Abstract: In the following paper, Ion Petrovici’s concept of metaphysics is taken into consideration. Starting from the debates on metaphysics that were at their peak at the beginning

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman Read More »

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu –utilizări ale termenului adevăr Marian George Panait Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici and Alexandru Mironescu: Usages of the Term ‘Truth’ Abstract: The purpose of this text is to emphasize the positioning – on account of the use of the term ‘truth’ – of

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait Read More »

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică Ovidiu G. Grama Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Extension and Intension of Concepts in Ion Petrovici and Edmond Goblot:An Inadvertence of Historians Abstract: The paper tries to identify the imperfections of a small book review from 1920,

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama Read More »

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? Mihai Popa Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici: On the Need for Metaphysics, or How Close Are We to the Truth? Abstract: In a conference held at Sorbonne on March 25, 1936, “La connais­sance humaine et le

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa Read More »

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție Mona Mamulea Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Psychophysical Parallelism as Description and Psychophysical Parallelism as Solution Abstract: The PhD dissertation defended by Ion Petrovici in 1905 triggered criticism related to its sources, method and aim. Although the author made use of

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea Read More »

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici Constantin Stoenescu Facultatea de Filosofie, Universitatea din București “Scientific spirit” and “philosophical spirit” in Ion Petrovici’s view Abstract: The Romanian philosopher Ion Petrovici deals in his last study sent for pub­lication during his life with the comparative analysis of “the philosophical spir­it”, “the scien­tific spirit”,

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu Read More »