Ion Petrovici

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor

Ion Petrovici – 50. Nota editorilor Secțiunea care urmează cuprinde studii și articole care au la bază comunicări susți­nute la colocviul național „Ion Petrovici – 50”, organizat de Institutul de Filosofie și Psiho­logie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române la data de 10 iunie 2022. Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a …

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor Read More »

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei Titus Lates Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului. Evocări inedite – Pagini memorialistice, cu o prefață de Mihai Gafița, București, Editura Cartea Românească, 1979. Ion Petrovici, Însemnări de drum, îngrijire de ediție, prefață și tabel biobibliografic de Dumitru Petrescu, București, …

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates Read More »

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială Adrian Ciocioman Doctorand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București Ion Petrovici Between Metaphysics of Consolation and Categorial Thinking Abstract: In the following paper, Ion Petrovici’s concept of metaphysics is taken into consideration. Starting from the debates on metaphysics that were at their peak at the beginning …

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman Read More »

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu –utilizări ale termenului adevăr Marian George Panait Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici and Alexandru Mironescu: Usages of the Term ‘Truth’ Abstract: The purpose of this text is to emphasize the positioning – on account of the use of the term ‘truth’ – of …

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait Read More »

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică Ovidiu G. Grama Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Extension and Intension of Concepts in Ion Petrovici and Edmond Goblot:An Inadvertence of Historians Abstract: The paper tries to identify the imperfections of a small book review from 1920, …

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama Read More »

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? Mihai Popa Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici: On the Need for Metaphysics, or How Close Are We to the Truth? Abstract: In a conference held at Sorbonne on March 25, 1936, “La connais­sance humaine et le …

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa Read More »

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție Mona Mamulea Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Psychophysical Parallelism as Description and Psychophysical Parallelism as Solution Abstract: The PhD dissertation defended by Ion Petrovici in 1905 triggered criticism related to its sources, method and aim. Although the author made use of …

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea Read More »

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici Constantin Stoenescu Facultatea de Filosofie, Universitatea din București “Scientific spirit” and “philosophical spirit” in Ion Petrovici’s view Abstract: The Romanian philosopher Ion Petrovici deals in his last study sent for pub­lication during his life with the comparative analysis of “the philosophical spir­it”, “the scien­tific spirit”, …

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu Read More »

Colocviul Național „Ion Petrovici – 50”. Apel la contribuții

10 iunie 2022, ora 10.00, online Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentul de  Istorie a filosofiei românești, vă invită la o sesiune de comunicări științifice care are ca obiect opera filosofică a lui Ion Petrovici (1882–1972) și aria problematică a acesteia. Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a obținut …

Colocviul Național „Ion Petrovici – 50”. Apel la contribuții Read More »

Colocviul Național „Ion Petrovici – 50” (10 iunie 2022, 10–15.30). Program

10.00 | DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 10.05–10.20 | Viorel Cernica | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române / Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Reprezentări filosofice ale unității existenței: prin credință noetică și credință perceptivă 10. 25–10.40 | Constantin Stoenescu | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie| „Spiritul științific” și „spiritul filosofic” …

Colocviul Național „Ion Petrovici – 50” (10 iunie 2022, 10–15.30). Program Read More »