Studii de istorie a filosofiei românești, vol. 18 (2022)

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor

Ion Petrovici – 50. Nota editorilor Secțiunea care urmează cuprinde studii și articole care au la bază comunicări susți­nute la colocviul național „Ion Petrovici – 50”, organizat de Institutul de Filosofie și Psiho­logie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române la data de 10 iunie 2022. Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a …

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor Read More »

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa | Liviu Bordaș

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa Liviu Bordaș Abstract: The article discusses new unpublished documents which supplement those pre­sented in the earlier articles published in this journal (the issues VIII, IX and X). Appen­dix 1 contains seven new pieces belonging to the correspondence of I. P. Culianu with Mac Linscott Ricketts. In …

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa | Liviu Bordaș Read More »

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” | Liviu Bordaș

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” Liviu Bordaș Addenda I CORESPONDENȚA I. P. CULIANU – M. L. RICKETTS 1 [= 5 bis] M. L. Ricketts, convorbire cu I. P. Culianu[1] Visit with I. P. C[ulianu] in Chicago, 1986 Notes May 18 – Dinner (noon) with Ioan P. Culianu He is …

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” | Liviu Bordaș Read More »

Semnal: Istoria filosofiei românești în anul 2021 | Titus Lates

Semnal: Istoria filosofiei românești în anul 2021 [Bibliografie de] Titus Lates Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Volume colective Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVII: Teorii ale adevărului, coord. Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, București, Editura Academiei Române, 2021. Tradiție și modernitate în filosofia românească în …

Semnal: Istoria filosofiei românești în anul 2021 | Titus Lates Read More »

Gândirea slabă și ontologia noiciană | Cristina-Anita Drella

Gândirea slabă și ontologia noiciană Cristina-Anita Drella Masterand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București The Weak Thought and Noica’s Ontology Abstract: The following essay is an approach of Noica’s ontology considered as “weak thought” (Gianni Vattimo). In the first section of the paper, I will clarify the concept of “weak thought” and I will argue …

Gândirea slabă și ontologia noiciană | Cristina-Anita Drella Read More »

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei Titus Lates Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului. Evocări inedite – Pagini memorialistice, cu o prefață de Mihai Gafița, București, Editura Cartea Românească, 1979. Ion Petrovici, Însemnări de drum, îngrijire de ediție, prefață și tabel biobibliografic de Dumitru Petrescu, București, …

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates Read More »

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială Adrian Ciocioman Doctorand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București Ion Petrovici Between Metaphysics of Consolation and Categorial Thinking Abstract: In the following paper, Ion Petrovici’s concept of metaphysics is taken into consideration. Starting from the debates on metaphysics that were at their peak at the beginning …

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman Read More »

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu –utilizări ale termenului adevăr Marian George Panait Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici and Alexandru Mironescu: Usages of the Term ‘Truth’ Abstract: The purpose of this text is to emphasize the positioning – on account of the use of the term ‘truth’ – of …

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait Read More »

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică Ovidiu G. Grama Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Extension and Intension of Concepts in Ion Petrovici and Edmond Goblot:An Inadvertence of Historians Abstract: The paper tries to identify the imperfections of a small book review from 1920, …

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama Read More »

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? Mihai Popa Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici: On the Need for Metaphysics, or How Close Are We to the Truth? Abstract: In a conference held at Sorbonne on March 25, 1936, “La connais­sance humaine et le …

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa Read More »