Semnal: Istoria filosofiei românești în anul 2021

[Bibliografie de] Titus Lates

Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Volume colective

Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVII: Teorii ale adevărului, coord. Mona Mamulea, Titus Lates, Viorel Cernica, Mihai Popa, București, Editura Academiei Române, 2021.

Tradiție și modernitate în filosofia românească în secolul XX, editor Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2021.

Ultimul Blaga, coordonatori: Florin Lobonț, Marian Vasile, Valeriu Sofronie, București, Editura Universitară, 2021.

Emil Cioran. Zile de studiu la Napoli/ Giornate di studio a Napoli, coord.: Irma Carannante, Giovannni Rotiroti, Ciprian Vălcan, Timișoara, Editura Universității de Vest/ Milano, Criterion Editrice/, 2021.

Caiete Emil Cioran – Ediția 2021, coordonator Anca Sîrghie, Sibiu, Editura D*A*S, 2021. [Colocviile „Emil Cioran” Ediția a XXVII-a – Rășinari, 13–14 noiembrie 2021].

Caietele Constantin Noica, culegere alcătuită de Marin Diaconu și Anca Sîrghie, București, Fundația Națională pentru Știința și Artă, 2021.

Cărți de autor

Andrei Avram, Emil Cioran: de la radicalismul politic la refuzul istoriei, București, Editu­ra Universității din București, 2021.

Marin Diaconu, Emil Cioran: în tânăra generație și înspre filosofare, București, Editura Semne, 2021.

Iulian Chivu, Premise românești de filosofie liminară, Craiova, Editura Sitech, 2021.

Mădălina Diaconu, Ideengeschichte Rumäniens, Paderborn, Brill/Ferdinand Schöningh, 2021.

Ionuț-Constantin Isac, Înțelepciunea sub un cer senin. Antologie de studii de filosofie ro­mânească, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană/Editura Ecou Transilvan, 2021.

Ionel Necula, Cioraniada, Iași, Editura StudIS, 2021.

Cosmin Neidoni, Despre cunoaștere și Marele Anonim în filosofia lui Lucian Blaga – scurt eseu propedeutic, București, Editura Eikon, 2021.

Marta Petreu, Blaga, între legionari și comuniști, Iași, Editura Polirom, 2021.

Alexandru Seres, Cioran, omul incomplet, București, Editura Tracus Arte, 2021.

Constantin Stroe, Dimensiunea etic/morală a sistemului filosofic al lui Vasile Băncilă. Rostul moralei și constelația moralului în concepția lui etică, prefață de Ion Dur, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2021.

Ediții îngrijite

Nicolae Bagdasar, Conceptul de valoare teoretică la Rickert, ed. a 2-a, traducere, note și comentarii, anexe și postfață de Alexandru Boboc, București, Editura Paideia, 2021.

Ernest Bernea, Cel ce urcă muntele. Sensul suferinței, Editura Predania, 2021.

Ernest Bernea, Mic tratat de înțelepciune și virtute, București, Editura Predania, 2021.

Mircea Eliade, Contribuții la filosofia Renașterii. Itinerar italian, studiu introductiv Oana Camelia Șerban, București, Cartea Românească Editorial, 2021.

Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, prima ediție integrală, ediție îngrijită și cuvânt înainte de Grigore Vida, București, Editura Humanitas, 2021.

Ion Petrovici, Filosofia franceză și germană în România, ed. critică, studiu introductiv, note și bibliografie de Adrian Michiduță, Craiova, Editura Aius (Biblioteca de filosofie românească), 2021.

Eufrosin Poteca, Elementuri de metafizică, ed. critică, studiu introductiv, note și comentarii de Adrian Michiduță, Craiova, Editura Aius, 2021.       

Volume omagiale

Acțiune și rațiune: in memoriam Valentin Mureșan, editori: Emilian Mihailov, Mircea Flonta, Mihaela Constantinescu, București, Editura Universității din București, 2021.

Traduceri

Lucian Blaga, Horizont und Stil, übersesetzt von Rainer Schubert, New Academic Press, 2021.


[Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XVIII: Știință și metafizică. Ion Petrovici, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2022, pp. 203–204]