Colocviul Național „Nicolae Bagdasar. Teorii ale adevărului” (28 mai 2021, 10–16). Program

10.00 | DESCHIDEREA LUCRĂRILOR


10.15–10.30 | Constantin Stoenescu | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | N. Bagdasar – Critica empirismului consecvent al lui John St. Mill

Rezumat


10. 30–10.45 | Ionuț Isac | Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca | Adevăr și ficțiune în metafizica lui Lucian Blaga. Critica lui Dumitru Isac, inspirată de metodologia epistemologică a lui Nicolae Bagdasar

Rezumat


10.45–11.00 | Titus Lates | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Problema obiectului cunoștinței

Rezumat


11.00–11.15 | Eugeniu Nistor | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | N. Bagdasar despre teoria blagiană a cunoașterii

Rezumat


11.15–11.30 | Sabin Totu | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Concepția lui Nicolae Bagdasar despre cunoaștere în filosofia greacă clasică

Rezumat


11.30–11.45 | Mona Mamulea | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Explicație versus justificare: Bagdasar despre importanța metodei în epistemologie

Rezumat


11.45–12.45 | DEZBATERI


12.45–14.00 | PAUZĂ


14.00–14.15 | Viorel Cernica | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române / Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Ce este și cum poate fi cunoscut datul. Comentariu la capitolul despre pozitivism din Teoria cunoștinței

Rezumat


14.15–14.30 | Marian George Panait | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Adevăr și putere politică

Rezumat


14.30–14.45 | Marius-Augustin Drăghici | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Nicolae Bagdasar – Teoria cunoștinței, o lectură posibilă

Rezumat


14.45–15.00 | Cătălin Stănciulescu | Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale | Constantin Noica: adevăr și predicație

Rezumat


15.00–15.15 | Mihai Popa | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Cunoaștere și adevăr la Vasile Conta. Semnificații pentru teoria istoriei

Rezumat


15.15–16.00 | DEZBATERI