Semnal: Istoria filosofiei româneşti în anul 2019

Bibliografie de TITUS LATES
VOLUME COLECTIVE

Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XV: Problema conştiinţei, coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.

Existenţialismul românesc 1919 – 1947, introducere de Eugen Simion, ed. îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Academia Română/ Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2019. [2 vol.].

Emil Cioran. Zile de studiu la Napoli/ Giornate di Studio a Napoli 2016–2018, coord. Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti, Ciprian Vălcan, Timişoara, Editura Universităţii de Vest/Milano, Criterion Editrice, 2019.

Sunetul Noica: o antologie de autori, texte şi teme legate de viaţa şi opera filosofului român, coord. Dan Iacob, Roman, Papirus Media, 2019.

Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a XI-a, Craiova 30 mai–1 iunie 1019: „Raţiune şi credinţă la Constantin Noica şi în şcoala lui Nae Ionescu”, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, editor: Lucian Dindirică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.

Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia a III-a, Târgu-Mureş, 2018, coord. Alexandru Surdu şi Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.

Consilierea filosofică şi etica: reflecţii şi practici în România, editor Vasile Haţegan, Bucureşti, Editura Eikon, 2019. (Colecţia Universitas. Seria Filosofie).

CĂRŢI DE AUTOR

Ioan Biriş, Constantin Noica. Holomeria simbolică, Bucureşti, Editura Eikon, 2019.

Marius Cucu, Cioran şi exodul spre veşnicie, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2019.

Gabriela Esch, Istoriografia filosofică românească în perioada proletcultistă, Timişoara, Editura Eurostampa, 2019.

Tudor Ghideanu, Emil Cioran – eseu triadic, Iaşi, Editura Princeps Media, 2019.

Ştefan Munteanu, O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu, vol. 2, Bucureşti, Editura Eikon, 2019.

Ionel Necula, Secvenţe de filosofie românească, vol. I, Iaşi, StudIS, 2019.

Eugeniu Nistor, Lucian Blaga – biografie şi destin, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2019.

Marcel Petrişor, Petre Ţuţea: sacerdotul fără parohie, cu un prolog de Răzvan Codrescu, Bucureşti, Editura Christiana, 2019.

Mircea Popa, Lucian Blaga. Prin cenuşa veacului, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019.

Radu Sorescu, Petre Ţuţea. Viaţa şi opera, Caracal, Editura Hoffman, 2019.

Constantin Stroe, Rostiri etice în filosofia românească: studii de istorie a reflecţiei morale româneşti, vol. 3, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2019.

Ion Tudosescu, Rostul filosofiei (în spiritualitatea umană) şi identitatea filosofiei româneşti, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2019.

Frăguţa Zaharia, [Şi] Fenomenologia vieţii personale în filosofia lui Constantin Micu Stavilă, preambul de Carmen Cozma, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019.

EDIŢII ÎNGRIJITE

Vasile Băncilă, Opere, vol. XIV: Sistem de filozofie, 9. Concluzii la sistem, ediţie îngrijită de Dora Mezdrea, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019.

Nae Ionescu, Opere, vol. I: Cursuri de metafizică, 1, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, studiu introductiv de Acad. Alexandru Surdu, ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019.

Nae Ionescu, Opere, vol. V: Studii filosofice, introduceri, prefeţe 1909–1937, ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019.

B.P. Haşdeu, Sic cogito: Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul?, ed. critică de I. Oprişan, ed. a 2-a, Bucureşti, Saeculum I.O., 2019.

Samuil Micu, Teologhiia moralicească sau Bogosloviia. Cartea a doao a Teologhiei Moraliceşti, Blaj, 1796, ediţie îngrijită, transcrierea textului şi glosar de Florica-Elisabeta Nuţiu-Vulcănescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.

Constantin Noica, Interpretări la Platon, îngrijirea ediţiei şi cuvânt înainte de George Vida, Bucureşti, Editura Humanitas, 2019.

Camil Petrescu, Husserl. O introducere în filosofia fenomenologică, [notă asupra ediţiei: Alexandru Buican], Baia Mare, Actaeon Books, 2019.

Marin Ştefănescu, Dualismul logic. Eseu asupra raportului dintre dualismul şi teismul lui Kant, traducerea, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.

Mihai Uţă, Filosofia şi spiritul ştiinţei, ed. critică, cuvânt înainte, note şi comentarii de Adrian Michiduţă, Craiova, Editura Aius Printed, 2019. (Biblioteca de filosofie românească).

A.D. Xenopol, Opere, vol. I: Studii: Pagini autobiografice. Istorie. Filosofia istoriei. Evocări culturale. Activitate academică. Educaţie. Învăţământ, text ales şi stabilit, note şi comentarii, revizuire filologică, indice şi repere critice de Dorina N. Rusu, prefaţă de Alexandru Zub, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română/ Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2019.

MĂRTURII

Jeni Acterian, Corespondenţă: „fiecare rând e o infernală suferinţă”, ed. îngrijită de Fabian Anton, Bucureşti, Editura Vremea, 2019.

Nichifor Crainic, Pribeag în ţara mea sub mască: memorii 23 august 1944 – 24 mai 1947, ed. a 2-a revăzută şi adăugită, îngrijită şi prefaţată de Florin Duţu, Bucureşti, Editura Floare Albă de Colţ, 2019.

Modelul cultural Noica, vol. IV, culegere alcătuită de Marin Diaconu, Bucureşti Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2019.

Lucian Nastasă-Kovács, Un concurs universitar şi trei personaje : Constantin Noica, Mircea Eliade şi Ion Zamfirescu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019.

Mihail Radu Solcan, Vremuri noi, vremuri vechi. Jurnal 2007–2013, selecţiuni, introducere şi note de Mircea Flonta şi Constantin Vică, Bucureşti, Editura Art, 2019.

TRADUCERI

Lucian Blaga, Die Entstehung der Metapher und der Sinn von Kultur, Übersetzt von Rainer Schubert, Wien, New Academic Press, 2019.


[Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XVI: Relația minte–corp, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020, pp. 219–222]