Colocviul Național „Filosofie și psihologie: Confluențe și divergențe” (19 septembrie 2023, 10–14.05). Program

10.00 | DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

10.05–10.20 | Constantin Stoenescu | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Lexiconul psihologiei științifice în Cursul de psihologie al lui C. Rădulescu-Motru

10.25–10.40 | Mona Mamulea | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | C. Rădulescu-Motru, de la funcțiile conștiinței la conștiință ca funcție

10.45–11.00 | Ionuț-Constantin Isac| Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca | O moștenire a lui Edmund Husserl: fenomenologia non-simbolică

10. 05–11.20| Eugeniu Nistor | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române| C. Rădulescu-Motru și exegeza operei sale filosofice în perioada regimului totalitar românesc

11. 25–11.40| Marian George Panait | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române| Utilizări ale termenului ‘iubire’ în știință, filosofie și teologie

11.45–12.00| Sorin-Avram Vîrtop | Universitatea „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu | C. Rădulescu-Motru: Repere formative – Jean-Martin Charcot și Wilhelm Wundt

12.05–12.20| Titus Lates | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Empirismul psihologic și metodele de cercetare în logică

12.25–12.40 | Henrieta-Anișoara Șerban | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Filosofie și psihologie în Personalismul energetic

12.45–13.00 | Bogdan Danciu | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Viziunea lui C. Rădulescu-Motru asupra importantei experimentului pentru psihologia științifică

13.05–13.20| Mihai Popa | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Semnificația tradițională a ființei: relația dintre gândire și suflet

13.25–14.30 | DISCUȚII