Despre SIFR

Descriere și obiective generale

Studii de istorie a filosofiei românești este o publicație academică open access, cu referenți. A fost fondată în anul 2006, în cadrul Institutului de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române, cu scopul de a stimula noi cercetări asupra temelor și problemelor dezbătute de-a lungul timpului în cultura română. Coordonatorii seriei şi-au propus nu doar reconstituirea istoriologică a gândirii trecutului în contextul ei local și european, ci și reconsiderarea şi reevaluarea acesteia din perspectiva prezentului, cu metodele actuale ale filosofiei.

Numerele sunt tematice, iar tema din secțiunea centrală este anunțată la începutul anului (vezi și Apel la contribuții). Numerele pot conține și secțiuni non-tematice.

Colectivul editorial

Coordonatorii publicației sunt cercetători sau profesori cu experiență îndelungată în studiul filosofiei românești.

Vezi Colectivul editorial.

Frecvență

Studii de istorie a filosofiei românești apare o dată pe an.

Ce publicăm

Studii de istorie a filosofiei românești publică cercetări actuale inedite și originale, indiferent de metoda filosofică utilizată. Sunt agreate atât cercetările istoriografice sau comparative, cât și cercetările analitice, hermeneutice sau fenomenologice.

Studii de istorie a filosofiei românești nu publică polemici cu caracter personal sau texte vădit ideologice.

Studii de istorie a filosofiei româneşti încurajează participarea specialiștilor din domeniile conexe în dezbaterea temelor propuse și acordă un interes special atragerii tinerilor masteranzi și doctoranzi în aceste discuții.

Studii de istorie a filosofiei românești acceptă din 2020, pe lângă articole în limba română, și articole în limba engleză.

În vederea propunerii unui material, vă rugăm să consultați pagina Pentru autori.

Publicul-țintă

Publicul vizat este constituit în primul rând din profesioniști ai cercetării filosofice și din studenți ai facultăților de profil, dar nu în exclusivitate. Seria de Studii de istorie a filosofiei româneşti se adresează, în general, cititorului de literatură de specialitate din domeniul disciplinelor umaniste și sociale.

Politica open access

Studii de istorie a filosofiei românești apare atât în formă tipărită, la Editura Academiei Române, cât și online. Conținutul este identic pe cele două suporturi.

Începând cu numărul din 2020, publicația funcționează în regim de open access, toate articolele fiind disponibile online integral și gratuit. În vederea accesului la conținut, nu este necesar un cont de utilizator. Numerele anterioare pot fi obținute, în format tipărit, prin comandă la Editura Academiei Române sau, în format electronic, prin accesarea site-urilor menționate la rubrica Disponibilitate online. O parte dintre articolele incluse în numerele anterioare anului 2020 sunt disponibile integral și pe acest site, în format PDF. Vezi Arhiva.

Articolele publicate pe acest site pot fi în mod liber preluate, utilizate și difuzate, cu condiția menționării autorului și a trimiterii prin link la pagina din care a fost extras conținutul.


Creative Commons Licence
Studii de istorie a filosofiei românești is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pentru versiunea tipărită a publicației, drepturile sunt rezervate Editurii Academiei Române.

Politica editorială

Studii de istorie a filosofiei românești se bazează pe o metodologie transparentă a acceptării, prelucrării și publicării materialelor (vezi Pentru autori și Evaluarea articolelor).

Studii de istorie a filosofiei românești aderă la Principiile transparenței și bunei conduite în publicațiile științifice, formulate de COPE, DOAJ, OASPA și WAME.

Disponibilitate online

Colecția Studii de istorie a filosofiei românești poate fi accesată integral sau parțial în următoarele biblioteci online / baze de date, în condițiile specificate pe site-urile acestora:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

EBSCO host – Philosopher’s Index with Full Text

Google Books

Humanity Commons Core Deposits