Semnal: Istoria filosofiei româneşti în anul 2020

TITUS LATES

Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române

VOLUME COLECTIVE

Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XVI: Relaţia minte-corp, coord. Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, Viorel Cernica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020.

Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a XII-a: „Devenirea întru fiinţă”, Bucureşti, 16 octombrie 2020, coordonatori: Alexandru Surdu, Mona Mamulea, Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020.

Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru, ediţia a IV-a, Târgu-Mureş, 2019, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Dobre, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020.

Simpozionul Naţional Lucian Blaga „Spaţiul mioritic, satul şi sufletul românesc”, Fărcaşa, Maramureş, 2019, coordonatori: Alexandru Surdu, Marius Augustin-Drăghici, Oana Vasilescu, Anton Mihiş, Adrian Sabău, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020.

Ideea europeană în filosofia românească (III), coord. George Bondor, Ştefan Afloroaei, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2020.

Gânditori români în cultura universală, ed. Horia Vicenţiu Pătraşcu, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2020.

Dicţionar de termeni cioranieni, 2 vol., coord. Simona Constantinovici, Timişoara, Editura Universităţii de Vest (Aula Magna)/ Milano, Criterion Editrice, 2020.


CĂRŢI DE AUTOR

Ioan Biriş, Lucian Blaga: conceptele dogmatice, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană, 2020.

Amalia Brăescu Petrov, Constantin Noica. Ontologia identităţii naţionale şi modelul cultural european, Timişoara, Editura Eurostar, 2020.

Adrian Buzdugan, Procesul lui Cioran, Piteşti, Editura Paralela 45, 2020.

Ion Dur, Post restant. „Cazul” gânditorului Vasile Băncilă, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020.

Ion Dur, Constantin Noica. De la gazetărie la gândirea speculativă – treptele desăvârşirii, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2020.

Florea Lucaci, Constantin Noica: întruchipări ale gândirii, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2020.

Adrian Michiduţă, Reconstrucţia filosofiei româneşti, Craiova, Editura Aius, 2020.

Tatiana Niculescu, Seducătorul domn Nae, Bucureşti, Editura Humanitas, 2020.

Iasmina Petrovici, Creaţia culturală şi valoarea estetică la Lucian Blaga, Bucureşti, Editura Tritonic, 2020.

Ana Selejan, Lucian Blaga, biografie şi creaţie: contribuţii critice, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020.

Alexandru Surdu, Eminescu şi filosofia, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2020.

Alexandru Surdu, Gânduri despre Lucian Blaga, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2020.

Alexandru Surdu, Comentarii la rostirea filosofică însoţite de câteva gânduri despre Constantin Noica, ediţie revizuită de Oana Vasilescu, Târgu-Mureş, Editura Ardealul, 2020.


EDIŢII ÎNGRIJITE

Învăţăturile lui Neagoe Basarab, ediţie de Dan Zamfirescu şi Ileana Mihăilă, studiu introductiv de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română/ Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2020

Ernest Bernea, Treptele bucuriei, Bucureşti, Editura Predania, 2020.

Dimitrie Cantemir/ Ieremia Cacavela, Institutio logices, editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicele Florentina Nicolae, traducere din limba latină Ioana Costa, studiu introductiv Alexandru Surdu, Bucureşti, Academia Română/ Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2020

Anton Dumitriu, Orient şi Occident, prefaţă de Oana Camelia Şerban, Bucureşti, Cartea Românească Educaţional, 2020.

Mircea Florian, Publicistică, vol. III (1944–1947): Despre modestie, ed. critică, studiu introductiv, note şi bibliografie de Adrian Michiduţă Craiova, Editura Aius, 2020.

Nae Ionescu, Opere, 3 vol., ed. îngrijită de Marin Diaconu şi Dora Mezdrea, postfaţă de Eugen Simion, Bucureşti, Academia Română/ Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2020.


VOLUME OMAGIALE

În căutarea elocvenţei critice. Volum omagial Ion Dur, antologie, studiu introductiv şi note de Gabriel Hasmaţuchi, Sibiu, Editura Agnos, 2020.


MĂRTURII

Nae Ionescu şi discipolii săi, vol. VIII: Axente Sever Popovici, selectia şi îngrijirea textelor Dora Mezdrea, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020. CIP iunie

Elena-Margareta Ionescu, Nae Ionescu, Nae şi Margareta. Destinele familiei de-a lungul unui secol, prefaţă de Anca Irina Ionescu, ed. îngrijită de Anca Irina Ionescu şi Miruna Lepuş, Bucureşti, Editura Vremea, 2020.

Corespondenţă Livia Dymsza-Maiorescu şi Mihail Antoniade, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2020.

23 gânditori în autoprezentări subiective, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă/Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2020.


TRADUCERI

Moderne aristotelische Forschugsergebnisse in Rumänien, herausgegeben von Alexandru Surdu, Niels Öffenberger, Marius Augustin Drăghici und Oana Vasilescu, Hildesheim/ Zürich/ New York, Georg Olms Verlag, 2020.


[Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XVII: Teorii ale adevărului, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2021, pp. 195–197]