Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică Ovidiu G. Grama Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Extension and Intension of Concepts in Ion Petrovici and Edmond Goblot:An Inadvertence of Historians Abstract: The paper tries to identify the imperfections of a small book review from 1920, […]

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama Read More »