Problema minte-corp

Controversa „Ignorabimus” în România secolului al XIX-lea: Conștiința ca limită a cunoașterii științifice | Mona Mamulea

Controversa „Ignorabimus” în România secolului al XIX-lea: Conștiința ca limită a cunoașterii științifice MONA MAMULEA Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ignorabimusstreit in 19th century Romania: Consciousness as a limit of natural science Abstract: Du Bois-Reymond’s Ignorabimus could have been a game changer in the last decades of 19th century, but […]

Controversa „Ignorabimus” în România secolului al XIX-lea: Conștiința ca limită a cunoașterii științifice | Mona Mamulea Read More »

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie | Titus Lates

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie TITUS LATES Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române 1 „[…] nu e materie fără forţă, nici forţă fără materie. În virtutea chiar a proprietăţilor sale, materia este într-o mişcare continuă şi veşnică. Această mişcare nu este uniformă, ea urmează, între altele, legea

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie | Titus Lates Read More »

Puncte de convergență în gândirea lui Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru și Mircea Florian: Raportul minte–corp | Andrei Posea

Puncte de convergență în gândirea lui Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru și Mircea Florian: Raportul minte–corp ANDREI POSEA Points of convergence between Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru and Mircea Florian: Mind–body relationship Abstract:The following article focuses on revealing a number of very specific points of agreement between three outstanding Romanian philosophers (Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru and Mircea

Puncte de convergență în gândirea lui Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru și Mircea Florian: Raportul minte–corp | Andrei Posea Read More »

Mintea ca obiect al cercetării experimentale și filosofia materialistă: Poziția lui Maiorescu | Mona Mamulea

Mintea ca obiect al cercetării experimentale și filosofia materialistă: Poziția lui Maiorescu MONA MAMULEA Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Mind as an object of experiment and the materialist philosophy: The standpoint of Maiorescu Abstract: Titu Maiorescu had a special relationship with psychology under the influence of both Kant and Herbart.

Mintea ca obiect al cercetării experimentale și filosofia materialistă: Poziția lui Maiorescu | Mona Mamulea Read More »

Psihologia filosofică și problema minte–corp la începutul secolului al XIX-lea (1800–1830) | Bogdan Rusu

Psihologia filosofică și problema minte–corp la începutul secolului al XIX-lea (1800–1830) BOGDAN RUSU Philosophical psychology and the mind–body problem at the beginning of the 19th century (1800–1830) Abstract: In this paper we present and discuss the main Romanian attempts in philosophical psychology in the first decades of the 19th century, with a special focus on

Psihologia filosofică și problema minte–corp la începutul secolului al XIX-lea (1800–1830) | Bogdan Rusu Read More »