Articole

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor

Ion Petrovici – 50. Nota editorilor Secțiunea care urmează cuprinde studii și articole care au la bază comunicări susți­nute la colocviul național „Ion Petrovici – 50”, organizat de Institutul de Filosofie și Psiho­logie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române la data de 10 iunie 2022. Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a […]

Ion Petrovici – 50 | Nota editorilor Read More »

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa | Liviu Bordaș

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa Liviu Bordaș Abstract: The article discusses new unpublished documents which supplement those pre­sented in the earlier articles published in this journal (the issues VIII, IX and X). Appen­dix 1 contains seven new pieces belonging to the correspondence of I. P. Culianu with Mac Linscott Ricketts. In

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa | Liviu Bordaș Read More »

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” | Liviu Bordaș

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” Liviu Bordaș Addenda I CORESPONDENȚA I. P. CULIANU – M. L. RICKETTS 1 [= 5 bis] M. L. Ricketts, convorbire cu I. P. Culianu[1] Visit with I. P. C[ulianu] in Chicago, 1986 Notes May 18 – Dinner (noon) with Ioan P. Culianu He is

Addenda la „Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade și felix culpa. Supplementa” | Liviu Bordaș Read More »

Gândirea slabă și ontologia noiciană | Cristina-Anita Drella

Gândirea slabă și ontologia noiciană Cristina-Anita Drella Masterand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București The Weak Thought and Noica’s Ontology Abstract: The following essay is an approach of Noica’s ontology considered as “weak thought” (Gianni Vattimo). In the first section of the paper, I will clarify the concept of “weak thought” and I will argue

Gândirea slabă și ontologia noiciană | Cristina-Anita Drella Read More »

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială Adrian Ciocioman Doctorand, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București Ion Petrovici Between Metaphysics of Consolation and Categorial Thinking Abstract: In the following paper, Ion Petrovici’s concept of metaphysics is taken into consideration. Starting from the debates on metaphysics that were at their peak at the beginning

Ion Petrovici între metafizică de consolare și gândire categorială | Adrian Ciocioman Read More »

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu –utilizări ale termenului adevăr Marian George Panait Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici and Alexandru Mironescu: Usages of the Term ‘Truth’ Abstract: The purpose of this text is to emphasize the positioning – on account of the use of the term ‘truth’ – of

Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului adevăr | Marian George Panait Read More »

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică Ovidiu G. Grama Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Extension and Intension of Concepts in Ion Petrovici and Edmond Goblot:An Inadvertence of Historians Abstract: The paper tries to identify the imperfections of a small book review from 1920,

Sfera și conținutul noțiunilor la Ion Petrovici și Edmond Goblot: o inadvertență istoriografică | Ovidiu G. Grama Read More »

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? Mihai Popa Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici: On the Need for Metaphysics, or How Close Are We to the Truth? Abstract: In a conference held at Sorbonne on March 25, 1936, “La connais­sance humaine et le

Ion Petrovici: despre necesitatea metafizicii sau cât de aproape suntem de adevăr? | Mihai Popa Read More »

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție Mona Mamulea Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Psychophysical Parallelism as Description and Psychophysical Parallelism as Solution Abstract: The PhD dissertation defended by Ion Petrovici in 1905 triggered criticism related to its sources, method and aim. Although the author made use of

Paralelismul psihofizic ca descriere și paralelismul psihofizic ca soluție | Mona Mamulea Read More »

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici Constantin Stoenescu Facultatea de Filosofie, Universitatea din București “Scientific spirit” and “philosophical spirit” in Ion Petrovici’s view Abstract: The Romanian philosopher Ion Petrovici deals in his last study sent for pub­lication during his life with the comparative analysis of “the philosophical spir­it”, “the scien­tific spirit”,

„Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici | Constantin Stoenescu Read More »