Evaluarea articolelor

Condiții preliminare

Pentru a intra în procesul de evaluare, articolul trebuie să respecte:

Evaluarea preliminară

Coordonatorii publicației Studii de istorie a filosofiei românești fac o evaluare preliminară a materialelor primite, având în vedere următoarele criterii:

  • Adecvarea conținutului articolului la specificul publicației și la tema/temele anunțate;
  • Calitatea surselor utilizate;
  • Calitatea discursului. Se apreciază, printre altele: claritatea, coerența, precizia formulărilor. Sunt considerate vicii, printre altele: ambiguitatea, formulările sentențioase, caracterul prolix, abuzul de citate.

În urma acestei lecturi, autorul poate primi, din partea coordonatorilor, un set de sugestii de care este rugat să țină cont.

Articolul trebuie refăcut în conformitate cu cerințele de bază ale coordonatorilor pentru a fi acceptat.

Referate de specialitate

După lectura preliminară, articolul primește referat de specialitate de la un coordonator științific și de la (cel puțin) un referent extern specialist în domeniu.

Referenții au în vedere:

  • Originalitatea și relevanța contribuției;
  • Definirea clară a obiectivelor, delimitarea temei, structurarea ideilor;
  • Stăpânirea și abordarea critică a literaturii în domeniu;
  • Claritatea și soliditatea argumentării.

Referatul extern (peer review) este o contribuție voluntară și poate fi un proces de durată. Propunerea articolului către o altă publicație înainte de încheierea procesului este considerată o practică lipsită de etică.

În vederea propunerii unui material, vă rugăm să consultați pagina Pentru autori.