Politica SIFR

Pagină actualizată la: 21/05/2023

Textul de față stabilește condițiile prin care materialele postate pe acest site pot fi accesate, descărcate și utilizate. Site-ul aceasta este proprietatea Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române (IFPAR) și este destinat publicației academice seriale Studii de istorie a filosofiei românești (SIFR).

Înregistrarea

Niciun vizitator nu trebuie să creeze un cont pentru a accesa, descărca sau propune conținut pentru SIFR.

Open access și copyright

Versiunea online a SIFR deține licența Creative Commons Open Access license CC-BY. Utilizatorilor le este permis să citească, descarce, partajeze și utilizeze conținutul acestui site în acord cu legislația în vigoare, cu condiția creditării autorului și a trimiterii prin link la pagina din care a fost extras conținutul.

Versiunea tipărită a SIFR este proprietatea Editurii Academiei Române și este protejată de copyright.

Confidențialitate

Vizitatori. Acest site nu urmărește IP-ul vizitatorilor, locația acestora sau alte date sensibile.

Contributori. Datele sensibile puse la dispoziție de către autori, precum adresele personale sau curricula vitae, sunt utilizate în mod exclusiv în scopuri editoriale și nu sunt puse la dispoziția unor terți.

Cookies

Acest site utilizează cookies necesare pentru funcționare. Vizitatorii le pot accepta/respinge în bloc sau le pot personaliza în funcție de preferințele lor.

Declinarea răspunderii

Linkurile către alte site-uri au singurul scop de a informa cititorul. SIFR nu răspunde pentru niciunul dintre materialele postate pe site-urile la care trimite prin link și nici pentru eventualele pagube produse prin accesarea acestor pagini.

Informațiile postate pe acest site pot fi depășite sau inexacte; ne rezervăm dreptul de a le actualiza sau modifica la termene stabilite de noi, fără a informa vizitatorii. Nu răspundem legal pentru niciuna dintre posibilele consecințe ale accesării/utilizării informației postate pe acest site.

SIFR se supune legislației românești și internaționale care reglementează etica cercetării științifice. Dacă există suspiciuni cu privire la încălcarea normelor de bună practică științifică în ceea ce privește conținutul acestui site, vă rugăm să ne contactați la adresa: sifr@institutuldefilosofie.ro.