Colectivul editorial

Coordonatori științifici

Mona Mamulea, cercetător științific I, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
monam@institutuldefilosofie.ro

Viorel Cernica, profesor universitar, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București; cercetător științific III, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Titus Lates, cercetător științific II, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
titus.lates@institutuldefilosofie.ro

Coordonator editorial

Mihai Popa, cercetător științific III, Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române
mihai.popa@institutuldefilosofie.ro

Redactori

Adrian Mircea Dobre, doctor în științe sociale, Editura Academiei Române