Arhiva

Volumul 19 (2023) Filosofie și psihologie | OA

Volumul 18 (2022) Știință și metafizică. Ion Petrovici | OA

Volumul 17 (2021) Teorii ale adevărului | OA

Volumul 16 (2020) Relația minte–corp | OA

Volumul 15 (2019) Problema conștiinței

Volumul 14 (2018) Intelect, rațiune, speculațiune

Volumul 13 (2017) Ipostaze ale transcendenței

Volumul 12 (2016) Teorii și categorii ale cunoașterii

Volumul 11 (2015) Lucian Blaga: 120 de ani de la naștere

Volumul 10 (2014) Teme ontologice: Existență, ființă, realitate

Volumul 9 (2013) Timp și spațiu în gândirea românească

Volumul 8 (2012) Mircea Vulcănescu

Volumul 7 (2011) Centenar Emil Cioran
Volumul 7 (2011) (Supliment) Simpozionul Național Constantin Noica, ed. a II-a

Volumul 6 (2010) Mircea Florian (1888–1960)

Volumul 5 (2009)* Centenar Constantin Noica (1909–2009)

Volumul 4 (2008)*

Volumul 3 (2008)*

Volumul 2 (2007)*

Volumul 1 (2006)*

* Volumele 1-5 au fost înregistrate cu cod ISBN. Începând cu volumul 6 (2010), Studii de istorie a filosofiei românești a fost înregistrată ca publicație periodică anuală.

Articolele din Studii de istorie a filosofiei românești, versiunea online, pot fi în mod liber preluate, utilizate și difuzate, cu condiția menționării sursei (creditarea autorului) și a trimiterii prin link la pagina din care a fost extras conținutul.


Creative Commons Licence
Studii de istorie a filosofiei românești is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.