Arhiva

Volumul 17 (2021) Teorii ale adevărului | OA


Volumul 16 (2020) Relația minte–corp | OA


Volumul 15 (2019) Problema conștiinței


Volumul 14 (2018) Intelect, rațiune, speculațiune


Volumul 13 (2017) Ipostaze ale transcendenței


Volumul 12 (2016) Teorii și categorii ale cunoașterii


Volumul 11 (2015) Lucian Blaga: 120 de ani de la naștere


Volumul 10 (2014) Teme ontologice: Existență, ființă, realitate


Volumul 9 (2013) Timp și spațiu în gândirea românească


Volumul 8 (2012) Mircea Vulcănescu


Volumul 7 (2011) Centenar Emil Cioran
Volumul 7 (2011) (Supliment) Simpozionul Național Constantin Noica, ed. a II-a


Volumul 6 (2010) Mircea Florian (1888–1960)


Volumul 5 (2009)* Centenar Constantin Noica (1909–2009)


Volumul 4 (2008)*


Volumul 3 (2008)*


Volumul 2 (2007)*


Volumul 1 (2006)*


* Volumele 1-5 au fost înregistrate cu cod ISBN. Începând cu volumul 6 (2010), Studii de istorie a filosofiei românești a fost înregistrată ca publicație periodică (anuar).

Articolele din Studii de istorie a filosofiei românești, versiunea online, pot fi în mod liber preluate, utilizate și difuzate, cu condiția menționării sursei (creditarea autorului) și a trimiterii prin link la pagina din care a fost extras conținutul.


Creative Commons Licence
Studii de istorie a filosofiei românești is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.