Immanuel Kant

„Teoria cunoștinței”: Angajamentele epistemologice tacite ale lui Nicolae Bagdasar | Marius Augustin Drăghici

Teoria cunoștinței: Angajamentele epistemologice tacite ale lui Nicolae Bagdasar MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Bagdasar’s Theory of Knowledge and its unstated epistemological commitments Abstract: Through the filter of his specific two steps method in approaching theories of knowledge, Bagdasar seems to invite his interpreter to consider solely […]

„Teoria cunoștinței”: Angajamentele epistemologice tacite ale lui Nicolae Bagdasar | Marius Augustin Drăghici Read More »

Ecouri kantiene în cultura românească | Alexandru Surdu

Ecouri kantiene în cultura românească ALEXANDRU SURDU Doctrina lui Kant a fost şi mai este încă prezentă în viaţa filosofică mondială. Ea continuă să exercite o influenţă apreciabilă în gândirea teoretică contemporană, atât prin adaptarea ideilor kantiene, izvorâte din practica ştiinţifică a veacului al XVIII-lea, la noile condiţii tehnico-ştiinţifice – adaptare care a dus de

Ecouri kantiene în cultura românească | Alexandru Surdu Read More »