DOI: 10.59277/SIFR.202319.12

Semnal: Istoria filosofiei româneşti în anul 2022

Bibliografie de Titus Lates (Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române)
Volume colective

Studii de istorie a filosofiei românești, vol. XVIII: Știință și metafizică. Ion Petrovici, coordonatori: Mona Mamulea, Titus Lates, Mihai Popa, Viorel Cernica, București, Editura Academiei Române, 2022.

Istoria și teoria sistemelor filosofice românești, coordonatori: Ștefan-Dominic Georgescu, Marius-Augustin Drăghici, București, Editura Academiei Române, 2022.

Mic compendiu de epistemologie românească, editori Marius-Augustin Drăghici, Oana Vasilescu, București, Editura Academiei Române, 2022.

Lucian Blaga, filosof al științei, editor Marius-Augustin Drăghici, București, Editura Academiei Române, 2022.

Caiete Emil Cioran – Ediția 2021, coordonator Anca Sîrghie, Sibiu, Editura D*A*S, 2022 [Colocviile „Emil Cioran” Ediția a XXVII-a – Rășinari, 13–14 noiembrie 2021].

In-cognita: Ioan Petru Culianu’s Approaches to Religion, eds. Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban, București, Zeta Books, 2022.

Basarab Nicolescu: omul cosmodern – l’homme cosmoderne – the cosmodern human, coordonatori: Simona Modreanu, Florent Pasquier, Iași, Editura Junimea, 2022.

Cărți de autor

Elena Bondor, Ioan Petru Culianu. Bibliografie, vol. I: Opera, cu o prefață de Sorin Antohi, și o biografie de Tereza Culianu-Petrescu; vol. II: Receptarea operei, Iași, Editura Polirom, 2022.

Adrian Buzdugan, Cioran. Filosofia ca meditație a nefericirii, București, Editura Litera, 2022.

Wilhelm Dancă, Mircea Eliade. Definitio sacri, București, Editura Spandugino, 2022.

Florica Diaconu, Marin Diaconu, Nae Ionescu filosof, București, Editura Semne, 2022.

Marin Diaconu, Nae Ionescu. De la filosofie către filosofare, București, Editura Semne, 2022.

Vasilica Grigoraș, Evoluția ideilor filosofice la Dimitrie Cantemir, București, Editura Leviathan, 2022.

Mihaela Diana Lupșan, Portretul lui Mircea Eliade în scrierile publicistice, București, Editura Eikon, 2022.

Ion Dur, Nae Ionescu: între metafizică, politică și teologie, București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2022.

Gorun Manolescu, Eseu despre modelul onto-informațional-fenomenologic propus de Mihai Drăgănescu. Arhitectura sa și caracteristicile principale, București, Editura Paideia, 2022.

Adrian Michiduță, Mircea Djuvara. Fundamentul filosofiei juridice, Craiova, Editura Aius, 2022.

Isabela-Carmen Moldovan, Lucian Blaga și conceptul de „filosofie națională”, prefață de Claudiu Marius Mesaroș, Timișoara, Editura Universității de Vest din Timișoara, 2022.

Eugeniu Nistor, Conceptul de spațiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga, ed. a 2-a, Târgu Mureș, Editura Ardealul, 2022.

Constantin Stroe, «Providențialismul difuz»: Sistemul filosofic cu fundamente metafizice și finalități etic-culturale al lui Vasile Băncilă, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2022.

Ediții îngrijite

Nicolae Bagdasar, Istoria filosofiei românești, ed. îngrijită, prefață și note de Gheorghe Vlăduțescu și Eugeniu Nistor, Târgu Mureș, Editura Ardealul, 2022.

Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, ediția a 4-a integral revizuită, traducere de Florin Chirițescu și Dan Petrescu, cu o scrisoare de la Mircea Eliade, postfață și post-scriptum de Sorin Antohi, Iași, Editura Polirom, 2022.

Mircea Eliade, Ocultism, vrăjitorie și mode culturale. Eseuri de religie comparată, traducere din limba engleză de Elena Bortă, București, Editura Trei, 2022.

Titus Mocanu, Ontologie și condiția umană, ediție îngrijită de Vlad Bilevsky, București, Editura Semne, 2022.

Constantin Noica, Un alt jurnal de idei, ediție îngrijită de Marin Diaconu, București, Humanitas, 2022.

Constantin Noica, Idei ale timpului nostru, ediție îngrijită de Marin Diaconu, București, Humanitas, 2022.

Volume omagiale

Ce înseamnă a gândi altfel. In Honorem Stefan Afloroaei 70, volum coordonat de Petru Bejan, Corneliu Bîlbă, George Bondor, București, Editura Eikon, 2022.

Petru Ioan: o viață de om, închinată cărților și celor ce le studiază, coord. T.-D. Stănciulescu, Iași, Editura „Ștefan Lupașcu” (Radiografii, 23), 2022.

Istoria filosofiei ca hermeneutică. Studii și eseuri în onoarea profesorului Gheorghe Vlăduțescu, editori: Oana Vasilescu, Ion Tănăsescu, Mircea Dumitru, București, Editura Academiei Române, 2022.

Anthropologia perennis: in honorem magistri Gheorghiță Geană, București, Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române, Editura Etnologică, 2022.

Anuarul societății prahovene de antropologie generală. In honorem magistri Gheorghiță Geană § 80, coordonator: Sebastian Ștefănucă, București, Editura Eikon, 2022.

Mărturii

Petre Andrei/Petru P. Andrei, Memorii și istorii, volum îngrijit de Sorin Bocancea, Iași, Institutul European, 2022.

Ioan Biriș, Testul Spengler: eseuri și portrete, București, Editura Eikon, 2022.

Ioan N. Roșca, Portrete cu peniță claps, București, Editura Fundației „România de Mâine”, 2022.

Muzica gândirii. Gabriel Liiceanu în dialog cu prietenii săi, volum editat de Cătălin Cioabă și Grigore Vida, București, Humanitas, 2022.

Modelul cultural Noica, vol. V, culegere alcătuită de Marin Diaconu, București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2022.

Ionel Necula, Ion Petrovici: recurențe, vol. IV, Iași, Editura Pim, 2022.

Mărgărita Ioana Vulcănescu, Pagini de jurnal 1946–1948, ediție îngrijită, introducere, note și epilog de Ionuț Butoi, București, Editura Eikon, 2022.


[Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XIX: Filosofie și psihologie, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2023, pp. 181–183]