Colocviul Național „Ion Petrovici – 50”. Apel la contribuții

10 iunie 2022, ora 10.00, online

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentul de  Istorie a filosofiei românești, vă invită la o sesiune de comunicări științifice care are ca obiect opera filosofică a lui Ion Petrovici (1882–1972) și aria problematică a acesteia.

Licențiat în Drept (1903) și în Filosofie (1904), Ion Petrovici a obținut în 1905 la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti, primul titlu de doctor în filosofie acordat de o universitate din România, cu teza Paralelismul psiho-fizic. După susținerea tezei, a urmat o pregătire postdoctorală la Leipzig și la Berlin (1905–1906), audiind cursurile lui Wundt, Volkelt, Dilthey, Riehl, Paulsen ș.a. Sprijinit de profesorii Titu Maiorescu și C. Rădulescu-Motru, Petrovici a avut o lungă carieră didactică la Universitatea din Iași (1906–1940), unde a obținut docenţa (1908) şi gradul de profesor titular (1912). Între 1940 și 1944, într-o perioadă dificilă, a fost profesor la Universitatea din București, înainte de a fi înlăturat din viața publică, arestat și închis pe considerente politice. A predat de-a lungul timpului Filosofie generală (Epistemologie și Metafizică), Logică și Istoria filosofiei moderne. Preocupările de filosofie generală au fost publicate sub titlurile Cercetări filosofice (1907) și Noi cercetări filosofice (1911), iar studiile și eseurile de logică au constituit cuprinsul volumelor Teoria noțiunilor (1910; 1924) și Probleme de logică (1911; 1924). Contribuțiile sale în logică includ, printre altele, inovații asupra raportului dintre sferă și conținut (obținând rezultate asemănătoare celor la care a ajuns ulterior logicianul francez Edmond Goblot), propunerea unei noi metode inductive (pe care a numit-o metoda distincției speciilor cauzale) și dezvoltări privind metoda analogiei, judecățile problematice și singulare, polisilogismele. Articolele de metafizică au fost grupate în volumul Introducere în metafizică (1924), unde Petrovici, preocupat cu justificarea epistemologică și existențială a metafizicii, este interesat nu doar de metodă, ci și de practică (numind, cu acest prilej, religia „practica metafizicii”). Prelegerile sale de istorie a filosofiei – depășind cadrul culegerilor de Studii istorico-filosofice (1925; 1929) – s-au transformat în adevărate monografii: Viața și opera lui Kant (1936) și Schopenhauer (1937). Contribuția în istoria filosofiei a fost omagiată de elevii săi prin publicarea a cinci volume colective intitulate Istoria filosofiei moderne. Omagiu profesorului Ion Petrovici (1937–1941). Profesorul s-a făcut cunoscut și dincolo de catedră, printr-o serie de comunicări și conferințe; unele dintre ele – precum: La nationalité en philosophie, Le dynamisme philosophique, L’idée de neant, Le réalisme, tendance de la philosophie actuelle, La connaissance humaine et le transcendent, Essai sur le bon sens, L’idée de Dieu devant la raison – au fost susținute, publicate și apreciate și peste hotare (Viena, Paris, Bruxelles, Geneva, Praga). Ion Petrovici a fost ales membru al Academiei Române (1934; vicepreşedinte, în 1938), membru al Academiei din München (1938), precum și doctor honoris causa al Universităţii din Alger (1939).

Suntem interesați de abordări istorice, analitice și comparative care tratează (sau au ca punct de plecare) contribuțiile filosofice ale lui Ion Petrovici, problemele pe care le-a formulat și soluțiile pe care le-a oferit. 

Titlurile propuse, însoțite de un rezumat și de cuvinte-cheie de maximum 200 de cuvinte (în limba engleză), vor fi trimise până la data de 03.06.2022 la adresa: sifr@institutuldefilosofie.ro.

Materialele prezentate în cadrul colocviului pot fi selectate în vederea includerii într-o secțiune specială dedicată lui Ion Petrovici în Studii de istorie a filosofiei românești, XVIII: Știință și metafizică (2022). Pentru mai multe informații, accesați: Apel la contribuții – SIFR 18 (2022)

Cei care nu intenționează să prezinte, dar doresc să obțină linkul de acces în vederea asistării/participării la discuții, sunt rugați să ne contacteze la sifr@institutuldefilosofie.ro până la data de 08.06.2022.