Colocviul Național „Ion Petrovici – 50” (10 iunie 2022, 10–15.30). Program

10.00 | DESCHIDEREA LUCRĂRILOR


10.05–10.20 | Viorel Cernica | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române / Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Reprezentări filosofice ale unității existenței: prin credință noetică și credință perceptivă

Abstract


10. 25–10.40 | Constantin Stoenescu | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie| „Spiritul științific” și „spiritul filosofic” în viziunea lui Ion Petrovici

Abstract


10.45–11.00 | Titus Lates | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Principiul incertitudinii şi problema cauzalităţii

Abstract


11.05–11.20 | Marian-George Panait | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Ion Petrovici și Alexandru Mironescu – utilizări ale termenului „adevăr

Abstract


11.25–11.40 | Mona Mamulea | Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Paralelismul psihofizic: metodă sau explicație?

Abstract


11.45–12.00 | Ion Dur | Centrul Universitar Nord, Baia Mare | Elogiul temperat al valorilor


12.05–12.30| DISCUȚII


12.30–13.00 | PAUZĂ


13.00–13.15 | Ionuț Isac | Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca | Ion Petrovici despre relația filosofie–știință: problema relativității cunoașterii

Abstract


13.20–13.35 | Sorin-Avram Vîrtop | Universitatea „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu | Ion Petrovici: Prelegerile cu ocazia centenarelor lui J. F. Herbart (d. 1841) și Wilhelm Wundt (n. 1832) în retrospectivă și perspectivă

Rezumat


13.40–13.55 | Eugeniu Nistor | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Scrierile lui Ion Petrovici comentate în istoriile consacrate filosofiei româneşti

Abstract


14.00–14.15 | Adrian Ciocioman | Universitatea din București, Facultatea de Filosofie | Raportul dintre metafizică și religie la Ion Petrovici. Între metafizică de consolare și gândire categorială

Rezumat


14.20–14.35 | Mihai Popa | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | Ion Petrovici: cât de aproape suntem de adevăr?

Abstract

14.40–14.55 | Ovidiu G. Grama | Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române | I. Petrovici și E. Goblot despre sfera și conținutul noțiunilor: o inadvertență istoriografică

Abstract


15.00–15.30 | DEZBATERI