Bibliografii tematice

Filosofie și psihologie: tangențe conceptuale și disciplinare semnalate de filosofi și psihologi români | Titus Lates

DOI: 10.59277/SIFR.202319.08 Filosofie și psihologie: tangențe conceptuale și disciplinare semnalate de filosofi și psihologi români Bibliografie și note de Titus Lates (Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulesu-Motru” al Academiei Române) […] filosofăm când vorbim despre relații în mod științific. Chiar și relația stabilită între obiecte sensibile, deși există în lumea materială, constituie marea realitate […]

Filosofie și psihologie: tangențe conceptuale și disciplinare semnalate de filosofi și psihologi români | Titus Lates Read More »

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei Titus Lates Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului. Evocări inedite – Pagini memorialistice, cu o prefață de Mihai Gafița, București, Editura Cartea Românească, 1979. Ion Petrovici, Însemnări de drum, îngrijire de ediție, prefață și tabel biobibliografic de Dumitru Petrescu, București,

Ion Petrovici: o bibliografie a exegezei | Titus Lates Read More »

Nicolae Bagdasar. O bibliografie a operei | Titus Lates

Nicolae Bagdasar. O bibliografie a operei TITUS LATES Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române TEZA DE DOCTORAT Der Begriff des theoretischen Wertes bei Rickert: Darstellung und Kritik, Berlin, Emil Ebering, 1927, 101 p.[1] VOLUME Filosofia contemporană a istoriei, [vol. 1][2], Bucureşti, Societatea Română de Filo­sofie, 1930, XXIX, 285 p.[3] Din problemele

Nicolae Bagdasar. O bibliografie a operei | Titus Lates Read More »

Filosofi români despre adevăr | Titus Lates

Filosofi români despre adevăr (antologie de) TITUS LATES Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române Adevărul este cunoaşterea exactă a deosebirii dintre lucrurile reale şi cele nereale […] Adevărul recunoscut ca atare produce în noi un sentiment plăcut numit certi­tudine; iar lipsa unui adevăr recunoscut produce un sentiment displăcut numit îndoială. Vasile

Filosofi români despre adevăr | Titus Lates Read More »

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie | Titus Lates

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie TITUS LATES Institutul de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române 1 „[…] nu e materie fără forţă, nici forţă fără materie. În virtutea chiar a proprietăţilor sale, materia este într-o mişcare continuă şi veşnică. Această mişcare nu este uniformă, ea urmează, între altele, legea

Relația dintre suflet/psihic și corp/materie în filosofia românească. Antologie | Titus Lates Read More »