O polemică în jurul relației minte-corp: Pe marginea tezei de doctorat a lui Ion Petrovici